Monika HOHLMEIER Monika HOHLMEIER
Monika HOHLMEIER

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członkini

Niemcy - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Niemcy)

Data urodzenia : , München

Strona główna Monika HOHLMEIER

Przewodnicząca

CONT
Komisja Kontroli Budżetowej

Członkini

CPCO
Konferencja Przewodniczących Komisji
BUDG
Komisja Budżetowa
D-CN
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Zastępstwo

LIBE
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
DPAL
Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną
D-CA
Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

Ostatnie prace

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

04-11-2020 CONT_AD(2020)655861 PE655.861v03-00 CONT
Opinia(-e) jako sprawozdawca
Monika HOHLMEIER

Internal market and national rules EN

30-10-2020 E-005931/2020 Komisja
Pytania pisemne

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg