Sunčana GLAVAK Sunčana GLAVAK
Sunčana GLAVAK

Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten)

Mitglied

Kroatien - Hrvatska demokratska zajednica (Kroatien)

geboren am : , Čakovec

Home Sunčana GLAVAK

Mitglied

AFET
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
DSEE
Delegation für die Beziehungen zu Bosnien und Herzegowina und dem Kosovo

Stellvertreterin

ENVI
Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
D-US
Delegation für die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten

Neueste Aktivitäten

Finanzhilfe für Partner in den Erweiterungs- und Nachbarschaftsländern aufgrund der COVID-19-Pandemie HR

15-05-2020
Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

Komisija je usvojila prijedlog Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći (MFA) za proširenje i susjedske partnere u kontekstu pandemijske krize bolesti COVID-19 22. travnja 2020. U kombinaciji s podrškom MMF-a, to je dio globalnog odgovora EU-a na pandemiju bolesti COVID-19 pod zastavom Team Europe.
Ovaj takozvani „Omnibus MFA“ prijedlog ima za cilj dodijeliti MFA-u ukupan iznos od 3 milijarde eura za susjedne partnere suočene s krizom platne bilance, a to su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina, Jordan i Tunis. Namjera je signalizirati partnerima u regiji da ih je EU u ovom trenutku spreman podržati u krizi bez presedana.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Befristete Maßnahmen in Bezug auf die Durchführung von Luftverkehrsdiensten HR

15-05-2020
Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

Zrakoplovni sektor strateški je važan za Europsku uniju, a njegov je doprinos cjelokupnom gospodarstvu i zapošljavanju u EU-u ključan, posebno za MSP-ove i turizam. Pad potražnje, zatvaranje granica i privremeno ograničenje zračne povezanosti unutar EU-a i s velikim međunarodnim tržištima vjerojatno će dovesti do daljnjeg znatnog pada zračnog prijevoza putnika. Početkom travnja broj letova u Europi smanjio se za više od 90 % u odnosu na isto razdoblje 2019. Kako bi se ublažile posljedice ove pandemije, potrebne su ambiciozne i koordinirane politike.
Ovom se uredbom namjerava privremeno izmijeniti više odredaba postojećih propisa povezanih sa zrakoplovstvom kako bi se Komisiji i nacionalnim tijelima omogućilo da lakše rješavaju niz negativnih posljedica pandemije bolesti COVID-19 i da ublaže posljedice za zrakoplovni sektor dok traje kriza. Te privremene mjere obuhvaćaju sljedeće: (1) izmjenu pravila za licenciranje zračnih prijevoznika u slučaju financijskih poteškoća uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, (2) pojednostavnjenje postupaka za uvođenje ograničenja na prava prometovanja, (3) dopuštanje učinkovitijeg dodjeljivanja ugovora za zemaljske usluge i (4) dopuštanje produljenja ugovora za zemaljske usluge do 31. prosinca 2021.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Vorübergehende Maßnahmen hinsichtlich der Gültigkeit von Bescheinigungen und Lizenzen (mehrere Maßnahmen) HR

15-05-2020
Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

Cilj je ovog nacrta uredbe utvrditi posebne i privremene mjere primjenjive na obnavljanje i produljenje važenja određenih potvrda, dozvola i svjedodžbi te odgodu određenih periodičnih provjera i osposobljavanja zbog izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom bolesti COVID-19 u području cestovnog i željezničkog prometa te prometa unutarnjim plovnim putovima i području pomorske sigurnosti. Zbog uvođenja javnih mjera koje su postale nužne zbog pandemije bolesti COVID-19, prijevoznici i druge obuhvaćene osobe u mnogim slučajevima ne mogu obaviti potrebne formalnosti ili postupke za usklađivanje s određenim odredbama prava Unije koje se odnose na obnavljanje, produljenje ili kontinuiranu valjanost potvrda, dozvola ili svjedodžbi. To je primjerice slučaj s vozačkim dozvolama, tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih prikolica, planovima sigurnosne zaštite luka itd. Kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta i visoka razina sigurnosti prometa, zajamčila pravna sigurnost te izbjegli mogući poremećaji na tržištu, potrebno je donijeti privremene odredbe kojima se produljuje valjanost tih potvrda, dozvola i svjedodžbi koja bi istekla u razdoblju od 1. ožujka 2020. do 31. kolovoza 2020. i osigurava njihovo važenje tijekom razumnog razdoblja tijekom i nakon pandemije bolesti COVID-19.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg