Andrus ANSIP Andrus ANSIP
Andrus ANSIP

Ομάδα Renew Europe

Μέλος

Εσθονία - Eesti Reformierakond (Εσθονία)

Ημερομηνία γέννησης : , Tartu

Αρχική σελίδα Andrus ANSIP

Μέλος

IMCO
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
PETI
Επιτροπή Αναφορών
DPAP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο

Αναπληρωτής

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
D-IL
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ
DMED
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Τελευταίες δραστηριότητες

Συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020 (B9-0229/2020) ET

23-07-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

On tervitatav, et Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid kokkulepple järgmises mitmeaastases eelarves ja majanduse taaskäivitamise paketis. On kahetsusväärne, et läbirääkimiste käigus vähenesid võrreldes esialgselt kavandatuga ühised investeeringud teadusuuringutele, tervisele, kliimaeesmärkide saavutamiseks. On kahetsusväärne, et Ülemkogu poolt saavutatud kokkulepe omavahendite osas on kasin. Mõistlik oleks kehestada digimaks Euroopa ülesena. Ka süsiniku piirimaks oleks efektiivne siis, kui tegemist oleks üle-Euroopalise lahendusega. Saavutatud kokkulepet on võimalik läbirääkimiste käigus Euroopa Parlamendiga muuta paremaks. Toetasin ettepanekut.

Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (A9-0124/2020 - José Gusmão) ET

10-07-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

. – Kliimamuutused ja keskkonnaga seotud probleemid, üleilmastumine, digiüleminek ja demograafilised muutused muudavad Euroopa majandust ja ühiskonda. Euroopa Liidu toimimise lepingus on sätestatud, et liikmesriigid käsitlevad oma majanduspoliitikat ja edendavad tööhõivet ühise huvi küsimusena. Liikmesriigid ja liit peavad välja arendama kooskõlastatud strateegia tööhõive kohta ning eelkõige kvalifitseeritud, koolitatud ja kohanemisvõimelise tööjõu ja majanduse arengule reageerivate tööturgude edendamise kohta. Seetõttu toetan resolutsiooni.

Andrus ANSIP
Andrus ANSIP

Στο EP NEWSHUB

If we want Europe to lead the way in science and innovation, if we want our society to be able to face upcoming challenges – known and yet unknown – it is paramount to secure and increase the budget for frontier research https://t.co/Crxs3vKkVy  via @new_europe

Digital ID attributes: Be verified and authenticated to a high degree of assurance, Be unique, Be established with individual consent, Be capable of protecting user privacy and ensuring control over personal data https://t.co/hXXN7HB79b 

RT @Reuters: Roger Federer surprised two young girls in Italy who had staged a remarkable rally from the rooftops of neighboring buildings with a visit — and invitations to the Rafa Nadal Academy https://t.co/XkW6RJvZrd 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg