Τα αποτελέσματά σας

Εμφάνιση 10 από 10000 αποτελέσματα
Με τη χρήση προτάσεων αναζήτησης δεν θα βρεθούν απαραιτήτως όλες οι σχετικές συνεδριάσεις, καθώς ορισμένες συνεδριάσεις μπορεί να έχουν δηλωθεί με τη χρήση ελεύθερου κειμένου. Επιπλέον, λόγω αλλαγής του μορφότυπου συλλογής δεδομένων τον Μάρτιο του 2022, οι αναζητήσεις με τη χρήση αριθμού κοινοβουλευτικής διαδικασίας συνήθως δεν παράγουν αποτελέσματα για τις συνεδριάσεις πριν από την ημερομηνία αυτή. Εάν δεν βρίσκετε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, δοκιμάστε αντ’ αυτού αναζήτηση με ελεύθερο κείμενο.
Ο αριθμός των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται περιορίζεται σε 10.000, μπορείτε να κάνετε πιο συγκεκριμένη την αναζήτησή σας

Sector Transporte carretera

βουλευτές
BILBAO BARANDICA Izaskun
Ημερομηνία, Τόπος:
Bilbao
Ιδιότητα:
βουλευτές
Κωδικός συνδεδεμένης επιτροπής ή αντιπροσωπείας
TRAN
Συνάντηση με:
ASTIC

Situación Colombia

βουλευτές
BILBAO BARANDICA Izaskun
Ημερομηνία, Τόπος:
Bilbao
Ιδιότητα:
βουλευτές
Κωδικός συνδεδεμένης επιτροπής ή αντιπροσωπείας
DAND
Συνάντηση με:
A Asociación Freytter Elkartea

Non-road mobile machinery

βουλευτές
VANDENKENDELAERE Tom
Ημερομηνία, Τόπος:
Paris
Ιδιότητα:
Εισηγητής
Meeting related to procedure:
2023/0090(COD)
Κωδικός συνδεδεμένης επιτροπής ή αντιπροσωπείας
IMCO
Συνάντηση με:
CECE - Committee for European Construction Equipment

European Education Policies

βουλευτές
VERHEYEN Sabine
Ημερομηνία, Τόπος:
Aachen
Ιδιότητα:
Πρόεδρος επιτροπής
Κωδικός συνδεδεμένης επιτροπής ή αντιπροσωπείας
CULT
Συνάντηση με:
EPSON Deutschland GmbH

Cultural Policy

βουλευτές
VERHEYEN Sabine
Ημερομηνία, Τόπος:
Aachen
Ιδιότητα:
Πρόεδρος επιτροπής
Κωδικός συνδεδεμένης επιτροπής ή αντιπροσωπείας
CULT
Συνάντηση με:
UNESCO-Club Aachen

Vierasryhmä Suomesta

βουλευτές
RUOHONEN-LERNER Pirkko
Ημερομηνία, Τόπος:
Strasbourg
Ιδιότητα:
βουλευτές
Συνάντηση με:
Vierasryhmä Suomesta

Samtal om EU:s jordbrukspolitik

βουλευτές
FRITZON Heléne
Ημερομηνία, Τόπος:
Digitalt
Ιδιότητα:
βουλευτές Συνάντηση σε επίπεδο προσωπικού
Meeting related to procedure:
2024/0073(COD)
Συνάντηση με:
Naturskyddsföreningen

Lobby Meeting

βουλευτές
OETJEN Jan-Christoph
Ημερομηνία, Τόπος:
Brussels
Ιδιότητα:
βουλευτές
Κωδικός συνδεδεμένης επιτροπής ή αντιπροσωπείας
TRAN
Συνάντηση με:
Concawe

Children and Families

βουλευτές
GEUKING Niels
Ημερομηνία, Τόπος:
Office Mr Geuking
Ιδιότητα:
βουλευτές
Κωδικός συνδεδεμένης επιτροπής ή αντιπροσωπείας
EMPL
Συνάντηση με:
Unicef

Event over de strijd tegen dakloosheid, Erasmus+ project Person First project

βουλευτές
FRANSSEN Cindy
Ημερομηνία, Τόπος:
Europees Parlement
Ιδιότητα:
βουλευτές
Κωδικός συνδεδεμένης επιτροπής ή αντιπροσωπείας
EMPL
Συνάντηση με:
KU Leuven, FEANTSA, EPOCH

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ακεραιότητα και τη διαφάνεια, οι βουλευτές πρέπει να δημοσιεύουν ηλεκτρονικά όλες τις συνεδριάσεις που σχετίζονται με κοινοβουλευτικές δραστηριότητες και έχουν προγραμματιστεί είτε με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων είτε με διπλωμάτες και εκπροσώπους τρίτων χωρών.
Η υποχρέωση αυτή δημιουργήθηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2019 και επεκτάθηκε στο σημερινό πεδίο εφαρμογής της τον Νοέμβριο του 2023. Οι δηλωθείσες συνεδριάσεις είναι διαθέσιμες στη σελίδα προφίλ κάθε βουλευτή στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην καταχώριση κάθε κοινοβουλευτικής διαδικασίας στο Νομοθετικό Παρατηρητήριο. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων των δηλωθεισών συνεδριάσεων χρησιμοποιώντας τη φόρμα αναζήτησης και να εξαγάγετε τις πληροφορίες σε ανοικτή μορφή.