André ROUGÉ André ROUGÉ
André ROUGÉ

Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας

Μέλος

Γαλλία - Rassemblement national (Γαλλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Paris

Αρχική σελίδα André ROUGÉ

Μέλος

REGI
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
D-BR
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας

Αναπληρωτής

TRAN
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg