Please fill this field
Magdalena ADAMOWICZ Magdalena ADAMOWICZ
Magdalena ADAMOWICZ

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija

Narė

Lenkija - Independent (Lenkija)

Pagrindinis puslapis Magdalena ADAMOWICZ

Pirmininkė

D-ZA
Delegacija ryšiams su Pietų Afrika

Narė

CPDE
Delegacijų pirmininkų sueiga
TRAN
Transporto ir turizmo komitetas
LIBE
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pavaduojanti narė

JURI
Teisės reikalų komitetas
INGE
Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais
DACP
Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje

Pastarojo meto veikla

Jaunimo garantijų iniciatyvos stiprinimas (B9-0310/2020) PL

08-10-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Bezrobocie wśród młodych ludzi to bardzo poważny problem, któremu nie zawsze poświęca się należytą uwagę. Tymczasem od tego, jak wygląda start na rynku pracy, często zależy późniejsza kariera zawodowa. Dlatego od 2013 roku Unia Europejska realizuje inicjatywę „Gwarancje dla młodzieży”, w ramach której zaleca państwom członkowskim Unii Europejskiej, by w ciągu 4 miesięcy od zakończenia formalnego kształcenia lub utraty pracy przedstawiły młodym ludziom ofertę pracy, stażu, przyuczenia do zawodu lub dalszego kształcenia.
Teraz zaś szczególnie ważne jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 dla młodych ludzi. Niezbędne ograniczenia wprowadzane przez poszczególne kraje UE, by zahamować rozprzestrzenianie się pandemii, spowodowały niestety nagłe zakłócenia w formalnym i nieformalnym kształceniu młodzieży, ich stażach, praktykach i przyuczaniu do zawodu, a także w pracy. Oczywiście ma to wpływ na dochody, potencjał zarobkowy i dobrostan młodych ludzi, w tym na zdrowie, a w szczególności na zdrowie psychiczne.
W związku z tym w pełni popieram wzmocnienie „Gwarancje dla młodzieży”, mając nadzieję, że ułatwi ona młodym ludziom wejście na rynek pracy w tych szczególnie trudnych okolicznościach związanych z pandemią COVID-19.

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg