Magdalena ADAMOWICZ Magdalena ADAMOWICZ
Magdalena ADAMOWICZ

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

Jäsen

Puola - Independent (Puola)

Etusivu Magdalena ADAMOWICZ

Puheenjohtaja

D-ZA
Suhteista Etelä-Afrikkaan vastaava valtuuskunta

Jäsen

CPDE
Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
TRAN
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
LIBE
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Varajäsen

JURI
Oikeudellisten asioiden valiokunta
INGE
Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää disinformaatiota käsittelevä erityisvaliokunta
DACP
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Viimeaikainen toiminta

Nuorisotakuun vahvistaminen (B9-0310/2020) PL

08-10-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Bezrobocie wśród młodych ludzi to bardzo poważny problem, któremu nie zawsze poświęca się należytą uwagę. Tymczasem od tego, jak wygląda start na rynku pracy, często zależy późniejsza kariera zawodowa. Dlatego od 2013 roku Unia Europejska realizuje inicjatywę „Gwarancje dla młodzieży”, w ramach której zaleca państwom członkowskim Unii Europejskiej, by w ciągu 4 miesięcy od zakończenia formalnego kształcenia lub utraty pracy przedstawiły młodym ludziom ofertę pracy, stażu, przyuczenia do zawodu lub dalszego kształcenia.
Teraz zaś szczególnie ważne jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 dla młodych ludzi. Niezbędne ograniczenia wprowadzane przez poszczególne kraje UE, by zahamować rozprzestrzenianie się pandemii, spowodowały niestety nagłe zakłócenia w formalnym i nieformalnym kształceniu młodzieży, ich stażach, praktykach i przyuczaniu do zawodu, a także w pracy. Oczywiście ma to wpływ na dochody, potencjał zarobkowy i dobrostan młodych ludzi, w tym na zdrowie, a w szczególności na zdrowie psychiczne.
W związku z tym w pełni popieram wzmocnienie „Gwarancje dla młodzieży”, mając nadzieję, że ułatwi ona młodym ludziom wejście na rynek pracy w tych szczególnie trudnych okolicznościach związanych z pandemią COVID-19.

Magdalena ADAMOWICZ
Magdalena ADAMOWICZ

EP NEWSHUBissa

Prawa kobiet, rozdział państwa od Kościoła, prawa mniejszości, trójpodział władzy... Czy my wszystko musimy odkrywać wciąż od nowa?

#PiekłoKobiet #WyrokNaKobiety https://t.co/6N9UUzCCHg 

RT @renatemargot: Thank you @Adamowicz_Magda for excellent report and defending journalists’rights and democracy! @EFJEUROPE @mogensbb #mediafreedom https://t.co/prtiEhcvO8 

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg