Please fill this field
Javier ZARZALEJOS Javier ZARZALEJOS
Javier ZARZALEJOS

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Loceklis

Spānija - Partido Popular (Spānija)

Dzimšanas gads : , Bilbao

Sākums Javier ZARZALEJOS

Loceklis

JURI
Juridiskā komiteja
LIBE
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
D-CA
Delegācija attiecībām ar Kanādu

Aizstājējs

AFET
Ārlietu komiteja
PECH
Zivsaimniecības komiteja
D-IN
Delegācija attiecībām ar Indiju

Deputāta darbība pēdējā laikā

Cīņa pret dezinformācijas kampaņām Covid-19 krīzes laikā un tās ietekme uz vārda brīvību (debates) ES

18-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-18(2-077-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

Accident at the Zaldibar (Vizcaya) landfill site EN

01-06-2020 P-003293/2020 Komisija
Rakstiski jautājumi

Collapse of the Zaldibar (Vizcaya) landfill site EN

29-05-2020 P-003282/2020 Komisija
Rakstiski jautājumi

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg