Javier ZARZALEJOS Javier ZARZALEJOS
Javier ZARZALEJOS

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

Jäsen

Espanja - Partido Popular (Espanja)

syntynyt : , Bilbao

Etusivu Javier ZARZALEJOS

Varapuheenjohtaja

INGE
Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää disinformaatiota käsittelevä erityisvaliokunta

Jäsen

JURI
Oikeudellisten asioiden valiokunta
LIBE
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
D-CA
Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen

AFET
Ulkoasiainvaliokunta
PECH
Kalatalousvaliokunta
D-IN
Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg