Javier ZARZALEJOS Javier ZARZALEJOS
Javier ZARZALEJOS

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Испания - Partido Popular (Испания)

Роден : , Bilbao

Начална страница Javier ZARZALEJOS

Заместник-председател

INGE
Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз

Член

JURI
Комисия по правни въпроси
LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
D-CA
Делегация за връзки с Канада

Заместник

AFET
Комисия по външни работи
PECH
Комисия по рибно стопанство
D-IN
Делегация за връзки с Индия

Последни дейности

Борба със сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца (разискване) ES

17-09-2020 P9_CRE-PROV(2020)09-17(4-031-0000)
Участие в пленарните заседания

Systematic terrorist attacks on civilians in Afghanistan EN

10-07-2020 E-004111/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg