Emmanouil FRAGKOS : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС 

Член 

Комисия по международна търговия 
Комисия по петиции 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Обратна връзка