Pascal ARIMONT : Sākums 

Loceklis 

Reģionālās attīstības komiteja 
Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi 

Aizstājējs 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja 
Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti