Andreas GLÜCK Andreas GLÜCK
Andreas GLÜCK

Grupa Renew Europe

Członek

Niemcy - Freie Demokratische Partei (Niemcy)

Data urodzenia : ,

Dziewiąta kadencja parlamentarna Andreas GLÜCK

Grupy polityczne

  • 02-07-2019 ... : Grupa Renew Europe - Członek

Partie krajowe

  • 02-07-2019 ... : Freie Demokratische Partei (Niemcy)

Deputowani

  • 02-07-2019 ... : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki

Zastępstwo

  • 02-07-2019 ... : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg