Corina CREȚU
Corina CREȚU

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European

Membră

România - PRO Romania (România)

Data nașterii : , Bucureşti

Prima pagină Corina CREȚU

Membră

CONT
Comisia pentru control bugetar
REGI
Comisia pentru dezvoltare regională
D-TR
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia

Membru supleant

AFET
Comisia pentru afaceri externe
D-ME
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru
DCAS
Delegația la comisiile de cooperare parlamentară UE-Kazahstan, UE-Kârgâzstan, UE-Uzbekistan și UE-Tadjikistan și pentru relațiile cu Turkmenistanul și Mongolia

Activități recente

Instrumentul pentru situații de urgență pe piața unică (A9-0246/2023 - Andreas Schwab)

13-09-2023
Explicații scrise ale votului

Am votat Instrumentul pentru situații de urgență pe piața unică, deoarece acesta urmărește crearea unui cadru normativ care să asigure obligativitatea comenzilor prioritare care vor garanta accesul cetățenilor europeni la produsele esențiale prin monitorizarea capacității operatorilor economici de a executa comanda. Este introdusă o dispoziție de introducere a unui plan pe termen lung pentru a menține o rezervă permanentă și etapizată de bunuri care prezintă o importanță strategică. Mai mult, este introdus un mecanism extins de notificare a restricțiilor la libera circulație a persoanelor, lucrătorilor și bunurilor pentru a păstra transparența măsurilor autorităților naționale în momente de criză. Studiul „Costul non-Europei” ne arată faptul că, eliminarea barierelor existente pentru a avea o piață unică completă ar putea aduce aproximativ 713 miliarde de euro până la sfârșitul anului 2029. Consider că printre aceste bariere, se numără integrarea României și Bulgariei în Spațiul Schengen. Prin acest vot, militez să garantăm protejarea libertății de circulație a persoanelor, bunurilor, serviciilor și capitalurilor, mai ales în timp de criză, deoarece închiderea frontierelor nu reprezintă o soluție sustenabilă.

Directiva privind energia din surse regenerabile (A9-0208/2022 - Markus Pieper)

12-09-2023
Explicații scrise ale votului

Am votat revizuirea Directivei, deoarece aceasta urmărește, creșterea calității vieții cetățenilor europeni, grija pentru mediul înconjurător, transparența și integritatea pieței energiei. Directiva privind energia din surse regenerabile va crește ponderea energiei curate de la 32% până la 40%, existând anumite derogări în sectoare precum transportul, unde Statele Membre pot alege între o reducere de 14,5 % a intensității emisiilor de gaze cu efect de seră sau asigurarea unei ponderi a energiei regenerabile de cel puțin 29 % până în 2030. De asemenea, Directiva acordă flexibilitate Statelor Membre în adaptarea mixului energetic la nevoile naționale. Pun accentul pe importanța investițiilor masive în rețelele de transport atât în interiorul Statelor Membre cât și între acestea deoarece acest lucru va conduce la reducerea costurilor de livrare a energiei și va face contractele de achiziție de energie electrică mai atractive. Prin acest vot, consider că vom asigura o conectivitate energetică eficientă și un mediu de calitate tuturor cetățenilor europeni.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
10G165
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08074
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex