Corina CREȚU Corina CREȚU
Corina CREȚU

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European

Membră

România - PRO Romania (România)

Data nașterii : , Bucureşti

Prima pagină Corina CREȚU

Membră

CONT
Comisia pentru control bugetar
REGI
Comisia pentru dezvoltare regională
D-TR
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia

Membru supleant

EMPL
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
AGRI
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
D-ME
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru
DCAS
Delegația la comisiile de cooperare parlamentară UE-Kazahstan, UE-Kârgâzstan, UE-Uzbekistan și UE-Tadjikistan și pentru relațiile cu Turkmenistanul și Mongolia

Activități recente

Program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 („programul «UE pentru sănătate»”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi)

13-11-2020
Explicații scrise ale votului

Susțin programul EU4Health pentru o Uniune Europeană a Sănătății. Cooperarea transfrontalieră și schimbul de bune practici între Statele Membre trebuie să devină o prioritate, iar această perioadă oferă toate argumentele în favoarea urgentării acestui proces amplu, dar atât de necesar.
Am acordat votul meu în Parlamentul European pentru o mai bună coordonare între Statele Membre în domeniul sănătății, mai ales în ceea ce privește amenințările grave. E nevoie, totodată, de pași concreți înspre dezvoltarea planului UE privind combaterea cancerului și noua strategie farmaceutică.
Din păcate, actuala pandemie a evoluat la cotele alarmante pe care le cunoaștem astăzi pentru că Guvernele naționale nu s-au coordonat suficient de bine. Așadar, cred că Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor trebuie să aibă un rol mai important, să poată declara o situație de urgență la nivel european și, la nevoie, să declanșeze mecanismele de intervenție.
Totodată, actuala pandemie reprezintă un imbold înspre digitalizarea asistenței medicale și crearea unui dosar european electronic de sănătate, care să le permită cetățenilor europeni să își procure medicamentele necesare de la o farmacie situată în alt stat membru decât țara de reședință.

Viitorul învățământului european în contextul pandemiei de COVID-19 (B9-0338/2020)

21-10-2020
Explicații scrise ale votului

Militez, pentru a transforma în realitate ”Garanția pentru Copii”, ”Agenda europeană pentru competențe”, ”Spațiul european al educației”, ”Planul de acțiune pentru educația digitală” - atât în România, cât și în celelalte țări ale Uniunii Europene. Este obligatoriu ca toți copiii să aibă acces la educație gratuită. Iar această schemă de garanție trebuie completată cu o nouă ”Garanție pentru tineret”, care să ofere certitudinea persoanelor care încă nu au împlinit 30 de ani că pot beneficia de un loc de muncă, stagiu, sau formare în termen de patru luni de la părăsirea studiilor.
Constat cu regret că există discrepanțe majore la nivelul UE în ceea ce privește sfera educației, astfel, până la 32 % dintre elevi nu au avut acces la educație timp de mai multe luni în unele State Membre. Această lipsă de acces a fost cauzată de absența echipamentelor digitale, de competențele digitale inadecvate sau de dezavantajele preexistente.
Împreună cu colegii din PE invităm Comisia să propună un cadru politic ambițios pentru viitoarea politică europeană în domeniul educației, cu un set de obiective măsurabile, inclusiv recunoașterea reciprocă în Uniune a calificărilor, a diplomelor și a perioadelor de studiu în străinătate până cel târziu în 2025.

Obligațiile Comisiei în domeniul reciprocității vizelor în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) 2018/1806 (B9-0339/2020)

21-10-2020
Explicații scrise ale votului

Am votat, în Parlamentul European, în favoarea rezoluției care cere Comisiei Europene să suspende exonerarea obligației de a deține viză pentru cetățenii SUA - așa cum este stabilit în mecanism de reciprocitate. Consider că este nevoie de reciprocitate în relația dintre UE și SUA.
Regret faptul că în acest moment, cetățenii români alături de bulgari, croați și ciprioți sunt obligați să dețină viză la intrarea în SUA, în timp ce toți cetățenii celorlalte State Membre nu au această obligație. Este, așadar, o situație disproporționată care trebuie să ia sfârșit.
Sunt o susținătoare a principiului solidarității între membrii UE, și mă bucur să văd că majoritatea covârșitoare a colegilor mei din Parlamentul European susțin acest demers. Nu putem avea o dublă măsură. Dacă și Consiliul European va susține această poziție, ar trebui ca în maximum 24 de luni, SUA să elimine vizele pentru români - altfel, Uniunea Europeană va impune vize cetățenilor americani.
Îmi exprim speranța că prin decizia Parlamentului European, să asistăm la îndreptarea acestei situații, nefiind prima dată când legislativul european solicită această măsură - care în definitiv nu este altceva decât îndreptarea unei situații incorecte cu care s-au confruntat și românii atât de mulți ani.

Contact

Bruxelles

Strasbourg