Please fill this field
David CASA David CASA
David CASA

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen

Malta - Partit Nazzjonalista (Malta)

Dátum narodenia : , Valletta

Domovská stránka David CASA

Člen

BURO
Predsedníctvo Európskeho parlamentu
QUE
Kvestori
Oblasti zodpovednosti kvestora:
  • Dopravné zariadenia pre poslancov vrátane osobných vozidiel, cestovnej kancelárie a zariadení na letiskách v Štrasburgu a v Bruseli
  • Zariadenia IKT pre poslancov (vrátane televíznych zariadení)
  • Športové strediská v priestoroch Parlamentu v Bruseli a v Štrasburgu
  • Kultúrne a umelecké podujatia s podporou poslancov vrátane dobročinných bazárov
  • Vzťahy s medziskupinami a inými neoficiálnymi zoskupeniami
  • Člen pracovnej skupiny Predsedníctva pre informačnú a komunikačnú politiku
EMPL
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
DARP
Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom

Náhradník

ECON
Výbor pre hospodárske a menové veci
D-TR
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko
DMED
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie

Nedávne činnosti

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2020: Pomoc Grécku v reakcii na zvýšenie migračného tlaku – Okamžité opatrenia v súvislosti s epidémiou COVID-19 – Podpora na obnovu po zemetrasení v Albánsku – Iné úpravy EN

17-04-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

I voted in favour of C9-0101/2020 to provide, in commitment appropriations: EUR 350,0 million to meet the needs resulting from the increased migration pressure in Greece, EUR 115,0 million to provide an urgent response to prevent a further deterioration of the COVID-19 outbreak, EUR 100,0 million to support post-earthquake reconstruction in Albania.

Návrh opravného rozpočtu č. 2/2020: Poskytnutie núdzovej podpory členským štátom a ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU s cieľom reagovať na epidémiu COVID-19 EN

17-04-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

I voted in favour of Draft Amending Budget (DAB) 2/2020 to provide the necessary financing of the ESI package (EUR 3 billion in commitments, EUR 1,53 billion in payments) under heading 3 Security and Citizenship. The bulk of these appropriations (EUR 2.7 billion) will finance actions to address effectively the public health related humanitarian consequences of the outbreak within the Union, while the remaining amount (EUR 300 million) will be used to support Member States in purchasing some of the needed equipment.

David CASA
David CASA

Na stránke EP NEWSHUB

Another sale, another bailout. @KonradMizzi, @ChrisCardonaMP and @edward_scicluna are under criminal investigation for selling our hospitals to Vitals. And now this government insists on keeping @StewardMalta at all costs. We want our hospitals back. @TheShiftNews https://t.co/X0yNiGO2Q0 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg