Please fill this field
Norbert NEUSER Norbert NEUSER
Norbert NEUSER

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

Član

Nemčija - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Nemčija)

Datum rojstva : , Boppard

8. zakonodajno obdobje Norbert NEUSER

Politične skupine

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Nemčija)

Poslanci

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za razvoj
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za razvoj

Namestnik

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za zunanje zadeve
  • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegacija za odnose s Palestino
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za zunanje zadeve
  • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose s Palestino
  • 26-09-2017 / 01-07-2019 : Delegacija v parlamentarnem odboru Cariforum-EU

Glavne parlamentarne dejavnosti

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

POROČILO o reviziji Evropskega soglasja o razvoju

02-02-2017 A8-0020/2017 PE594.010v02-00 DEVE
Norbert NEUSER Bogdan Brunon WENTA

POROČILO o prihodnosti odnosov AKP-EU po letu 2020

12-09-2016 A8-0263/2016 PE582.322v02-00 DEVE
Norbert NEUSER

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o odpovedi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju

21-02-2018 DEVE_AD(2018)615505 PE615.505v02-00 DEVE
Norbert NEUSER

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o odpovedi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju

20-02-2018 DEVE_AD(2018)615384 PE615.384v02-00 DEVE
Norbert NEUSER

MNENJE o predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu ter njegovega protokola o izvajanju, v imenu Evropske unije

10-12-2014 DEVE_AD(2014)541667 PE541.667v02-00 DEVE
Norbert NEUSER

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024)

18-12-2018 DEVE_AD(2018)629615 PE629.615v02-00 DEVE
Eleni THEOCHAROUS

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024)

18-12-2018 DEVE_AD(2018)629619 PE629.619v02-00 DEVE
Eleni THEOCHAROUS

MNENJE o apatridnosti v južni in jugovzhodni Aziji

31-01-2017 DEVE_AD(2017)593897 PE593.897v02-00 DEVE
Maria HEUBUCH

Vprašanja za ustni odgovor

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti

Vprašanja za pisni odgovor

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg