Søg

Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget - YDERLIGERE MAKROFINANSIEL BISTAND TIL GEORGIEN

  C7-0168/2013 2010/0390(COD)

Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget - INSTRUMENT TIL FINANSIERING AF UDVIKLINGSSAMARBEJDE Banana Accompanying Measures

  C7-0379/2011 2010/0059(COD)

Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget - FINANSIERINGSINSTRUMENT TIL FREMME AF DEMOKRATI OG MENNESKERETTIGHEDER PÅ VERDENSPLAN

  C7-0378/2011 2009/0060B(COD)

Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget - INSTRUMENT TIL FINANSIERING AF UDVIKLINGSSAMARBEJDE

  C7-0377/2011 2009/0060A(COD)

Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget - INSTRUMENT TIL FINANSIERING AF SAMARBEJDET MED INDUSTRIALISEREDE LANDE

  C7-0376/2011 2009/0059(COD)

Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget - BUSPASSAGERERS RETTIGHEDER

  C7-0015/2011 2008/0237(COD)

Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget - ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSNET OG -TJENESTER

  C7-0273/2009 2007/0247(COD)

Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget - STATISTIK OVER PLANTEBESKYTTELSESMIDLER

  C7-0258/2009 2006/0258(COD)

Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget - ULYKKER UNDER PASSAGERTRANSPORT AD SØVEJEN OG INDRE VANDVEJE

  C6-0047/2009 2005/0241(COD)

Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget - UNDERSØGELSER AF ULYKKER I SØTRANSPORTSEKTOREN

  C6-0046/2009 2005/0240(COD)

Kontakt

Fælles udkast

Hvis Parlamentet og Rådet ikke når til enighed ved første- eller andenbehandlingen, går spørgsmålet videre til "forlig"(artikel 76). Hvis Forligsudvalget, der består af medlemmer af Rådet og et tilsvarende antal medlemmer af Parlamentet (artikel 77), når til enighed, vedtager det et fælles udkast (artikel 78). Dette udkast forelægges derefter for Parlamentet og Rådet til godkendelse (tredjebehandling).