Pretraži

Kontakt

Zajednički tekstovi

Ako Parlament i Vijeće ne mogu postići dogovor u prvom ili drugom čitanju, pokreće se postupak mirenja (članak 76. Poslovnika). Ako Odbor za mirenje, koji čine članovi Vijeća i jednak broj zastupnika u Europskom parlamentu (članak 77. Poslovnika) postigne sporazum, donosi se zajednički tekst (članak 78. Poslovnika). Taj se tekst zatim podnosi Parlamentu i Vijeću na odobrenje (treće čitanje).