Vyhledávání

Kontakt

Společné návrhy

Pokud Parlament a Rada nemohou dosáhnout dohody v prvním ani druhém čtení, přesouvá se záležitost do „dohodovacího řízení“ (článek 76). Pokud dohodovací výbor složený z členů Rady a stejného počtu poslanců EP (článek 77) dospěje k dohodě, přijme společný návrh (článek 78). Tento text je poté předložen Parlamentu a Radě ke schválení (třetí čtení).