Rådets førstebehandlingsholdninger

Under den almindelige lovgivningsprocedure vedtager Rådet en førstebehandlingsholdning, hvis det ikke godkender Parlamentets førstebehandlingsholdning.

Rådet sender sin førstebehandlingsholdning til Parlamentet med henblik på andenbehandling.

Parlamentet kan inden for en frist på tre måneder (som kan forlænges med yderligere én måned):

  • godkende Rådets holdning uden ændringer: retsakten anses for vedtaget i den formulering, der svarer til Rådets holdning
  • beslutte ikke at handle: retsakten anses for vedtaget i den formulering, der svarer til Rådets holdning
  • vedtage ændringer til Rådets holdning: Parlamentet vedtager sin holdning ved andenbehandlingen med et flertal af sine medlemmer og sender den til Rådet med henblik på Rådets andenbehandling og til Kommissionen med henblik på dennes udtalelse
  • forkaste Rådets holdning: retsakten vedtages ikke, og proceduren er dermed afsluttet