Zoeken

Gemeenschappelijke tekst goedgekeurd door het bemiddelingscomité - TOEKENNING VAN MACROFINANCIËLE BIJSTAND AAN GEORGIË

  C7-0168/2013 2010/0390(COD)

Gemeenschappelijke tekst goedgekeurd door het bemiddelingscomité - FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE BEVORDERING VAN DEMOCRATIE EN MENSENRECHTEN IN DE WERELD Banana Accompanying Measures

  C7-0379/2011 2010/0059(COD)

Gemeenschappelijke tekst goedgekeurd door het bemiddelingscomité - FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE BEVORDERING VAN DEMOCRATIE EN MENSENRECHTEN IN DE WERELD

  C7-0378/2011 2009/0060B(COD)

Gemeenschappelijke tekst goedgekeurd door het bemiddelingscomité - FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE BEVORDERING VAN DEMOCRATIE EN MENSENRECHTEN IN DE WERELD

  C7-0377/2011 2009/0060A(COD)

Gemeenschappelijke tekst goedgekeurd door het bemiddelingscomité - FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR SAMENWERKING MET INDUSTRIELANDEN

  C7-0376/2011 2009/0059(COD)

Gemeenschappelijke tekst goedgekeurd door het bemiddelingscomité - RECHTEN VAN AUTOBUS- EN TOURINGCARPASSAGIERS

  C7-0015/2011 2008/0237(COD)

Gemeenschappelijke tekst goedgekeurd door het bemiddelingscomité - ELEKTRONISCHE-COMMUNICATIENETWERKEN EN -DIENSTEN

  C7-0273/2009 2007/0247(COD)

Gemeenschappelijke tekst goedgekeurd door het bemiddelingscomité - STATISTIEKEN OVER GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

  C7-0258/2009 2006/0258(COD)

Gemeenschappelijke tekst goedgekeurd door het bemiddelingscomité - AANSPRAKELIJKHEID VAN VERVOERDERS VAN PASSAGIERS OVER ZEE EN DE BINNENWATEREN BIJ ONGEVALLEN

  C6-0047/2009 2005/0241(COD)

Gemeenschappelijke tekst goedgekeurd door het bemiddelingscomité - ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN IN DE ZEESCHEEPVAARTSECTOR

  C6-0046/2009 2005/0240(COD)

Contact

Gezamenlijke teksten

Wanneer het Parlement en de Raad het in eerste of tweede lezing niet eens kunnen worden, volgt er een bemiddelingsprocedure (artikel 76). Als het bemiddelingscomité, bestaande uit eenzelfde aantal leden van de Raad als van het Parlement (artikel 77), een akkoord weet te bereiken, neemt het een gezamenlijke tekst aan (artikel 78). Deze tekst wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement en de Raad (derde lezing).