Live

från den 19 till den 23 oktober 2020 / / Bryssel

Måndagen den 19 oktober 2020 - Fredagen den 23 oktober 2020

Bryssel

Måndagen den 19 oktober 2020


Tisdagen den 20 oktober 2020


Onsdagen den 21 oktober 2020


Torsdagen den 22 oktober 2020


Fredagen den 23 oktober 2020


Multimedia per talare

Sök i de fullständiga förhandlingsreferaten

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar

Sökning på datum

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Debatter och videor

För varje sammanträdesperiod offentliggörs ett fullständigt förhandlingsreferat (artikel 204 i arbetsordningen) som innehåller samtliga anföranden på originalspråket.

Rättsligt meddelande

Tidigare debatter

Texterna offentliggörs först efter att de har bearbetats i ett fullständigt förhandlingsreferat. Av operativa skäl överensstämmer inte nödvändigtvis ordningen på de offentliggjorda texterna med den ordning som anförandena hölls i under plenarsammanträdet.