Αναζήτηση πλήρων πρακτικών

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 - Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021

Βρυξέλλες

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021

Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 - Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020

Βρυξέλλες

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 - Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

Βρυξέλλες

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 - Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020

Βρυξέλλες

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 - Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020

Βρυξέλλες

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 - Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020

Βρυξέλλες

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Αναζήτηση με την ημερομηνία

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Συζητήσεις και βίντεο

Τα Πλήρη Πρακτικά των συζητήσεων (CRE) δημοσιεύονται για κάθε συνεδρίαση ολομελείας (άρθρο 204 του Κανονισμού) και περιέχουν, στην πρωτότυπο γλώσσα, τις αγορεύσεις που έγιναν στην ολομέλεια.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Προηγηθείσες συζητήσεις

Τα κείμενα δημοσιεύονται μόνο κατόπιν επεξεργασίας τους εκ μέρους της υπηρεσίας των πλήρων πρακτικών. Για λειτουργικούς λόγους η σειρά με την οποία δημοσιεύονται τα κείμενα δεν αντιστοιχεί υποχρεωτικά στη σειρά με την οποία έχουν πραγματοποιηθεί οι ομιλίες στην συνεδρίαση της ολομέλειας.