Търсене в пълни стенографски протоколи

Понеделник, 18 януари 2021 г. - Четвъртък, 21 януари 2021 г.

Брюксел

Понеделник, 18 Януари 2021 г.

Вторник, 19 Януари 2021 г.

Сряда, 20 Януари 2021 г.

Четвъртък, 21 Януари 2021 г.

Понеделник, 14 декември 2020 г. - Петък, 18 декември 2020 г.

Брюксел

Понеделник, 14 Декември 2020 г.

Вторник, 15 Декември 2020 г.

Сряда, 16 Декември 2020 г.

Четвъртък, 17 Декември 2020 г.

Петък, 18 Декември 2020 г.

Понеделник, 23 ноември 2020 г. - Четвъртък, 26 ноември 2020 г.

Брюксел

Понеделник, 23 Ноември 2020 г.

Вторник, 24 Ноември 2020 г.

Сряда, 25 Ноември 2020 г.

Четвъртък, 26 Ноември 2020 г.

Сряда, 11 ноември 2020 г. - Петък, 13 ноември 2020 г.

Брюксел

Сряда, 11 Ноември 2020 г.

Четвъртък, 12 Ноември 2020 г.

Петък, 13 Ноември 2020 г.

Понеделник, 19 октомври 2020 г. - Петък, 23 октомври 2020 г.

Брюксел

Понеделник, 19 Октомври 2020 г.

Вторник, 20 Октомври 2020 г.

Сряда, 21 Октомври 2020 г.

Четвъртък, 22 Октомври 2020 г.

Петък, 23 Октомври 2020 г.

Понеделник, 5 октомври 2020 г. - Четвъртък, 8 октомври 2020 г.

Брюксел

Понеделник, 5 Октомври 2020 г.

Вторник, 6 Октомври 2020 г.

Сряда, 7 Октомври 2020 г.

Четвъртък, 8 Октомври 2020 г.

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Разисквания и видеа

За всяко пленарно заседание се публикува пълен стенографски протокол на обсъжданията (CRE) (член 204 от правилника ), който съдържа направените в рамките на пленарното заседание устни изказвания на оригинален език.

Правна информация

Предходни разисквания

Текстовете се публикуват само след като са били обработени от службата за пълните стенографски протоколи. По оперативни причини редът на публикуваните текстове не винаги отговаря на реда, в който изказванията са били направени по време на пленарното заседание.