Κυκλική οικονομία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει η ΕΕ να δημιουργήσει μια κυκλική οικονομία για να μειώσει τα απόβλητα και να κάνει τα προϊόντα πιο βιώσιμα.

Απόβλητα

Πλαστική ύλη

Βιώσιμη κατανάλωση

Άλλα άρθρα