Please fill this field

Nejnovější dokumenty

Některé z těchto dokumentů nemusí být ve vašem jazyce k dispozici a v tom případě bude automaticky navržena jiná jazyková verze. Pozná se to podle ikony navrhované jazykové verze. (e.g.: FR ).

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

13-10-2020 JURI_AB(2020)658851 PE658.851v01-00 JURI
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

AMENDMENTS 201 - 400 - Draft report Corporate due diligence and corporate accountability EN

08-10-2020 JURI_AM(2020)658902 PE658.902v01-00 JURI
Lara WOLTERS

AMENDMENTS 401 - 600 - Draft report Corporate due diligence and corporate accountability EN

08-10-2020 JURI_AM(2020)658905 PE658.905v01-00 JURI
Lara WOLTERS

A new strategy for European SMEs EN

07-10-2020 JURI_AL(2020)657461 PE657.461v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

Stanovisko k právnímu základu návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, jímž se Francie zmocňuje k jednání o dohodě, kterou se doplňuje její stávající dvoustranná smlouva se Spojeným královstvím o výstavbě a provozu pevného spojení v Lamanšském průlivu soukromými koncesionáři

28-09-2020 JURI_AL(2020)657373 PE657.373v02-00 JURI
Franco ROBERTI

NÁVRH STANOVISKA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl IV – Soudní dvůr

25-09-2020 JURI_PA(2020)657430 PE657.430v02-00 JURI
Gilles LEBRETON

NÁVRH STANOVISKA k nové průmyslové strategii pro Evropu

24-09-2020 JURI_AD(2020)652430 PE652.430v03-00 JURI
Gilles LEBRETON

OPINION on artificial intelligence in education, culture and the audiovisual sector EN

22-09-2020 JURI_AD(2020)652373 PE652.373v02-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

NÁVRH ZPRÁVY o uplatňování práva Evropské unie v letech 2017, 2018 a 2019

17-09-2020 JURI_PR(2020)657320 PE657.320v01-00 JURI
Sabrina PIGNEDOLI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 135 - Návrh zprávy Umělá inteligence: otázky výkladu a uplatňování mezinárodního práva v míře, v níž se to týká EU, v oblastech civilního a vojenského využití a státní správy mimo oblast trestního práva

15-09-2020 JURI_AM(2020)657364 PE657.364v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

STANOVISKO k umělé inteligenci v trestním právu a jejímu využívání policií a soudními orgány v trestních věcech

14-09-2020 JURI_AD(2020)652371 PE652.371v02-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

STANOVISKO obsahující doporučení Komisi k vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva

14-09-2020 JURI_AD(2020)652513 PE652.513v03-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

NÁVRH ZPRÁVY obsahující doporučení Komisi k náležité péči a odpovědnosti podniků

11-09-2020 JURI_PR(2020)657191 PE657.191v01-00 JURI
Lara WOLTERS

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 10. září 2020

10-09-2020 JURI_OJ(2020)09-10_1 PE657.231v02-00 JURI

STANOVISKO obsahující doporučení Komisi k aktu o digitálních službách: zlepšování fungování jednotného trhu

07-09-2020 JURI_AD(2020)652326 PE652.326v02-00 JURI
Patrick BREYER

Stanovisko k právnímu základu návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie

04-09-2020 JURI_AL(2020)657171 PE657.171v02-00 JURI
Franco ROBERTI

NÁVRH ZPRÁVY o udržitelné správě a řízení společností

03-09-2020 JURI_PR(2020)655848 PE655.848v01-00 JURI
Pascal DURAND

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 2. září 2020

26-08-2020 JURI_OJ(2020)09-02_1 PE655.939v01-00 JURI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 89 - Návrh stanoviska Vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva

16-07-2020 JURI_AM(2020)655686 PE655.686v01-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

ZÁPIS - Pondělí, 13. července 2020

15-07-2020 JURI_PV(2020)07-13-1 PE655.667v01-00 JURI

NÁVRH ZPRÁVY na téma „Umělá inteligence: otázky výkladu a uplatňování mezinárodního práva v míře, v níž se to týká EU, v oblastech civilního a vojenského využití a státní správy mimo oblast trestního práva“

14-07-2020 JURI_PR(2020)653860 PE653.860v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 14. července 2020

08-07-2020 JURI_OJ(2020)07-14_1 PE654.104v01-00 AFCO JURI

ZÁPIS - Pondělí, 22. června 2020

30-06-2020 JURI_PV(2020)06-22-1 PE653.902v01-00 JURI

ZÁPIS - Pondělí, 15. června 2020

30-06-2020 JURI_PV(2020)06-15-1 PE653.904v01-00 JURI

ZÁPIS - Úterý, 16. června 2020

29-06-2020 JURI_PV(2020)06-16-1 PE653.837v01-00 JURI

ZÁPIS - Úterý, 23. června 2020

29-06-2020 JURI_PV(2020)06-23-1 PE653.903v01-00 JURI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 62 - Návrh stanoviska Umělá inteligence ve vzdělávání, v kultuře a audiovizuálním odvětví

25-06-2020 JURI_AM(2020)653888 PE653.888v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 76 - Návrh stanoviska Umělá inteligence v trestním právu a její využívání policií a soudními orgány v trestních věcech

25-06-2020 JURI_AM(2020)653890 PE653.890v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 83 - Návrh stanoviska Nová průmyslová strategie pro Evropu

24-06-2020 JURI_AM(2020)653898 PE653.898v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1–81 - Návrh stanoviska Akt o digitálních službách: Zlepšování fungování jednotného trhu

23-06-2020 JURI_AM(2020)653841 PE653.841v01-00 JURI
Patrick BREYER

NÁVRH STANOVISKA obsahujícího doporučení Komisi k vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva

17-06-2020 JURI_PA(2020)652513 PE652.513v01-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

Stanovisko k „Nedostatku léků – jak řešit vznikající problém“

15-06-2020 JURI_AL(2020)652652 PE652.652v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 229 - Návrh zprávy Akt o digitálních službách přizpůsobení pravidel občanského a obchodního práva pro obchodní subjekty působící online

05-06-2020 JURI_AM(2020)652466 PE652.466v02-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 230 - 490 - Návrh zprávy Akt o digitálních službách: přizpůsobení pravidel občanského a obchodního práva pro obchodní subjekty působící online

05-06-2020 JURI_AM(2020)652517 PE652.517v01-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 429 - Návrh zprávy Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií

02-06-2020 JURI_AM(2020)652504 PE652.504v01-00 JURI
Ibán GARCÍA DEL BLANCO

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 430 - 652 - Návrh zprávy Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií

02-06-2020 JURI_AM(2020)652548 PE652.548v01-00 JURI
Ibán GARCÍA DEL BLANCO

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 250 - Návrh zprávy Režim občanskoprávní odpovědnosti za umělou inteligenci

28-05-2020 JURI_AM(2020)652460 PE652.460v01-00 JURI
Axel VOSS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 251 - 430 - Návrh zprávy Režim občanskoprávní odpovědnosti za umělou inteligenci

28-05-2020 JURI_AM(2020)652518 PE652.518v01-00 JURI
Axel VOSS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 142 - Návrh zprávy Práva duševního vlastnictví při vývoji technologií umělé inteligence

27-05-2020 JURI_AM(2020)652449 PE652.449v01-00 JURI
Stéphane SÉJOURNÉ

ZÁPIS - Středa, 6. listopadu 2019 - Čtvrtek, 7. listopadu 2019

26-05-2020 JURI_PV(2019)11-06-1 PE643.097v02-00 JURI

ZÁPIS - Pondělí, 27. ledna 2020 - Úterý, 28. ledna 2020

26-05-2020 JURI_PV(2020)01-27-1 PE646.956v01-00 JURI

ZÁPIS - Čtvrtek, 20. února 2020

26-05-2020 JURI_PV(2020)02-20-1 PE648.360v01-00 JURI

ZÁPIS - Pondělí, 17. února 2020 - Úterý, 18. února 2020

26-05-2020 JURI_PV(2020)02-17-1 PE648.403v01-00 JURI

NÁVRH STANOVISKA k umělé inteligenci v trestním právu a jejímu využívání policií a soudními orgány v trestních věcech

26-05-2020 JURI_PA(2020)652371 PE652.371v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

NÁVRH STANOVISKA k umělé inteligenci ve vzdělávání, v kultuře a audiovizuálním odvětví

26-05-2020 JURI_PA(2020)652373 PE652.373v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

NÁVRH STANOVISKA k nové průmyslové strategii pro Evropu

26-05-2020 JURI_PA(2020)652430 PE652.430v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

ZÁPIS - Pondělí, 25. května 2020

25-05-2020 JURI_PV(2020)05-25-1 PE652.428v01-00 JURI

ZÁPIS - Čtvrtek, 9. ledna 2020

18-05-2020 JURI_PV(2020)01-09-1 PE646.768v01-00 JURI

ZÁPIS - Čtvrtek, 16. ledna 2020

18-05-2020 JURI_PV(2020)01-16-1 PE646.853v01-00 JURI

ZÁPIS - Úterý, 12. listopadu 2019

15-05-2020 JURI_PV(2019)11-12-1 PE643.192v01-00 JURI

ZÁPIS - Úterý, 12. května 2020

15-05-2020 JURI_PV(2020)05-12-1 PE652.275v01-00 JURI

ZÁPIS - Čtvrtek, 7. května 2020

14-05-2020 JURI_PV(2020)05-07-1 PE650.710v01-00 JURI

NÁVRH STANOVISKA obsahující doporučení Komisi k aktu o digitálních službách: zlepšování fungování jednotného trhu

14-05-2020 JURI_PA(2020)652326 PE652.326v01-00 JURI
Patrick BREYER

Stanovisko Výboru pro právní záležitosti k doporučením pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

08-05-2020 JURI_AL(2020)650555 PE650.555v02-00 JURI
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

PRACOVNÍ DOKUMENT na téma „Umělá inteligence: otázky interpretace a uplatňování mezinárodního práva v míře, v níž se to týká EU, v oblastech civilního a vojenského využití a státní správy mimo oblast trestního práva“

29-04-2020 JURI_DT(2020)650407 PE650.407v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

NÁVRH ZPRÁVY obsahující doporučení Komisi k režimu občanskoprávní odpovědnosti za umělou inteligenci

27-04-2020 JURI_PR(2020)650556 PE650.556v01-00 JURI
Axel VOSS

NÁVRH ZPRÁVY o právech duševního vlastnictví při vývoji technologií umělé inteligence

24-04-2020 JURI_PR(2020)650527 PE650.527v01-00 JURI
Stéphane SÉJOURNÉ

NÁVRH ZPRÁVY obsahující doporučení Komisi k Aktu o digitálních službách: přizpůsobení pravidel občanského a obchodního práva pro obchodní subjekty působící online

22-04-2020 JURI_PR(2020)650529 PE650.529v01-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

NÁVRH ZPRÁVY obsahující doporučení Komisi k rámci pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií

21-04-2020 JURI_PR(2020)650508 PE650.508v01-00 JURI
Ibán GARCÍA DEL BLANCO

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 12 - 68 - Návrh zprávy Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí

04-03-2020 JURI_AM(2020)648423 PE648.423v01-00 JURI
József SZÁJER

ZPRÁVA o žádosti, aby byl Guy Verhofstadt zbaven imunity

02-03-2020 A9-0037/2020 PE646.803v03-00 JURI
Marie TOUSSAINT

ZPRÁVA o žádosti, aby byl Gunnar Beck zbaven imunity

02-03-2020 A9-0036/2020 PE646.948v02-00 JURI
Andrzej HALICKI