Please fill this field

Jaunākie dokumenti

Daļa no šiem dokumentiem var nebūt pieejami jūsu izvēlētajā valodā. Jums automātiski tiks piedāvāta dokumenta versija citā valodā. Pieejamās valodu versijas ir norādītas ar atbilstošām ikonām. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on shaping the digital future of Europe: removing barriers to the functioning of the digital single market and improving the use of AI for European consumers EN

19-11-2020 JURI_PA(2020)660397 PE660.397v01-00 JURI
Marion WALSMANN

DRAFT REPORT with recommendations to the Commission on challenges of sport events’ organisers in the digital environment EN

17-11-2020 JURI_PR(2020)657490 PE657.490v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

ZIŅOJUMA PROJEKTS par uzņēmumu atbildību par kaitējumu videi

12-11-2020 JURI_PR(2020)660299 PE660.299v01-00 JURI
Antonius MANDERS

ATZINUMA PROJEKTS par Parlamenta tiesībām nākt klajā ar iniciatīvām

11-11-2020 JURI_PA(2020)657481 PE657.481v01-00 JURI
Pascal DURAND

AMENDMENTS 1 - 16 - Draft opinion 2019 discharge: General budget of the EU - Court of Justice EN

09-11-2020 JURI_AM(2020)660208 PE660.208v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

IETEIKUMA PROJEKTS OTRAJAM LASĪJUMAM on the Council position at first reading with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council on representative actions for the protection of the collective interests of consumers and repealing Directive 2009/22/EC

05-11-2020 JURI_PR(2020)659054 PE659.054v01-00 JURI
Geoffroy DIDIER

IETEIKUMA PROJEKTS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (pārstrādāta redakcija)

05-11-2020 JURI_PR(2020)660171 PE660.171v01-00 JURI
Emil RADEV

IETEIKUMA PROJEKTS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”)

05-11-2020 JURI_PR(2020)660172 PE660.172v01-00 JURI
Franco ROBERTI

AMENDMENTS 1 - 103 - Draft report Monitoring the application of European Union law 2017, 2018 and 2019 EN

04-11-2020 JURI_AM(2020)660169 PE660.169v01-00 JURI
Sabrina PIGNEDOLI

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Datu stratēģiju

29-10-2020 JURI_PA(2020)660120 PE660.120v01-00 JURI
Axel VOSS

ATZINUMA PROJEKTS par pārredzamības un integritātes stiprināšanu ES iestādēs, izveidojot neatkarīgu ES ētikas struktūru

28-10-2020 JURI_PA(2020)657482 PE657.482v01-00 JURI
Stéphane SÉJOURNÉ

ATZINUMA PROJEKTS ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

23-10-2020 JURI_PA(2020)657429 PE657.429v01-00 JURI
Gunnar BECK

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

13-10-2020 JURI_AB(2020)658851 PE658.851v01-00 JURI
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

AMENDMENTS 1 - 200 - Draft report Corporate due diligence and corporate accountability EN

08-10-2020 JURI_AM(2020)658901 PE658.901v01-00 JURI
Lara WOLTERS

AMENDMENTS 201 - 400 - Draft report Corporate due diligence and corporate accountability EN

08-10-2020 JURI_AM(2020)658902 PE658.902v01-00 JURI
Lara WOLTERS

AMENDMENTS 401 - 600 - Draft report Corporate due diligence and corporate accountability EN

08-10-2020 JURI_AM(2020)658905 PE658.905v01-00 JURI
Lara WOLTERS

AMENDMENTS 601 - 818 - Draft report Corporate due diligence and corporate accountability EN

08-10-2020 JURI_AM(2020)658906 PE658.906v01-00 JURI
Lara WOLTERS

Jauna Eiropas MVU stratēģija

07-10-2020 JURI_AL(2020)657461 PE657.461v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

AMENDMENTS 1 - 184 - Draft report Sustainable corporate governance EN

07-10-2020 JURI_AM(2020)658892 PE658.892v01-00 JURI
Pascal DURAND

Atzinums par juridisko pamatu tāda Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma priekšlikumam, ar ko Francijai piešķir pilnvaras risināt sarunas par nolīgumu, ar kuru papildina tās spēkā esošo divpusējo līgumu ar Apvienoto Karalisti par Lamanša pastāvīgā savienojuma būvniecību un ekspluatāciju, ko veic privāti koncesionāri

28-09-2020 JURI_AL(2020)657373 PE657.373v02-00 JURI
Franco ROBERTI

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa

25-09-2020 JURI_PA(2020)657430 PE657.430v02-00 JURI
Gilles LEBRETON

ATZINUMS par jaunu Eiropas industriālo stratēģiju

24-09-2020 JURI_AD(2020)652430 PE652.430v03-00 JURI
Gilles LEBRETON

ATZINUMS par mākslīgo intelektu izglītības, kultūras un audiovizuālajā nozarē

22-09-2020 JURI_AD(2020)652373 PE652.373v02-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu 2017., 2018. un 2019. gadā

17-09-2020 JURI_PR(2020)657320 PE657.320v01-00 JURI
Sabrina PIGNEDOLI

AMENDMENTS 1 - 135 - Draft report Artificial intelligence: questions of interpretation and application of international law in so far as the EU is affected in the areas of civil and military uses and of state authority outside the scope of criminal justice EN

15-09-2020 JURI_AM(2020)657364 PE657.364v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

ATZINUMS par mākslīgo intelektu krimināltiesībās un policijas un tiesu iestāžu īstenoto mākslīgā intelekta izmantošanu krimināllietās

14-09-2020 JURI_AD(2020)652371 PE652.371v02-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

ATZINUMS ar ieteikumiem Komisijai par ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma izveidi

14-09-2020 JURI_AD(2020)652513 PE652.513v03-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

ZIŅOJUMA PROJEKTS ar ieteikumiem Komisijai par pienācīgu rūpību uzņēmumu darbībā un atbildību par to

11-09-2020 JURI_PR(2020)657191 PE657.191v01-00 JURI
Lara WOLTERS

ATZINUMS ar ieteikumiem Komisijai par digitālo pakalpojumu tiesību aktu: vienotā tirgus darbības uzlabošana

07-09-2020 JURI_AD(2020)652326 PE652.326v02-00 JURI
Patrick BREYER

Opinion on the legal basis of the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism

04-09-2020 JURI_AL(2020)657171 PE657.171v02-00 JURI
Franco ROBERTI

ZIŅOJUMA PROJEKTS par ilgtspējīgu korporatīvo pārvaldību

03-09-2020 JURI_PR(2020)655848 PE655.848v01-00 JURI
Pascal DURAND

AMENDMENTS 1 - 89 - Draft opinion The Establishment of an EU Mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights EN

16-07-2020 JURI_AM(2020)655686 PE655.686v01-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 13. jūlijs

15-07-2020 JURI_PV(2020)07-13-1 PE655.667v01-00 JURI

ZIŅOJUMA PROJEKTS par mākslīgo intelektu: jautājumi par starptautisko tiesību interpretāciju un piemērošanu, ciktāl tas skar Eiropas Savienības civilās un militārās izmantošanas jomu, un par valsts varu ārpus krimināltiesību darbības jomas

14-07-2020 JURI_PR(2020)653860 PE653.860v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 22. jūnijs

30-06-2020 JURI_PV(2020)06-22-1 PE653.902v01-00 JURI

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 15. jūnijs

30-06-2020 JURI_PV(2020)06-15-1 PE653.904v01-00 JURI

PROTOKOLS - Otrdiena, 2020. gada 16. jūnijs

29-06-2020 JURI_PV(2020)06-16-1 PE653.837v01-00 JURI

PROTOKOLS - Otrdiena, 2020. gada 23. jūnijs

29-06-2020 JURI_PV(2020)06-23-1 PE653.903v01-00 JURI

AMENDMENTS 1 - 62 - Draft opinion Artificial intelligence in education, culture and the audiovisual sector EN

25-06-2020 JURI_AM(2020)653888 PE653.888v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

AMENDMENTS 1 - 76 - Draft opinion Artificial intelligence in criminal law and its use by the police and judicial authorities in criminal matters EN

25-06-2020 JURI_AM(2020)653890 PE653.890v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

AMENDMENTS 1 - 83 - Draft opinion A New Industrial Strategy for Europe EN

24-06-2020 JURI_AM(2020)653898 PE653.898v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

AMENDMENTS 1 - 81 - Draft opinion Digital Services Act: Improving the functioning of the Single Market EN

23-06-2020 JURI_AM(2020)653841 PE653.841v01-00 JURI
Patrick BREYER

ATZINUMA PROJEKTS ar ieteikumiem Komisijai par ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma izveidi

17-06-2020 JURI_PA(2020)652513 PE652.513v01-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

Atzinums par “Zāļu trūkumu — jaunās problēmas risināšana”

15-06-2020 JURI_AL(2020)652652 PE652.652v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

AMENDMENTS 1 - 229 - Draft report Digital Services Act: adapting commercial and civil law rules for commercial entities operating online EN

05-06-2020 JURI_AM(2020)652466 PE652.466v02-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

AMENDMENTS 230 - 490 - Draft report Digital Services Act: adapting commercial and civil law rules for commercial entitities operating online EN

05-06-2020 JURI_AM(2020)652517 PE652.517v01-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

AMENDMENTS 1 - 429 - Draft report Framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies EN

02-06-2020 JURI_AM(2020)652504 PE652.504v01-00 JURI
Ibán GARCÍA DEL BLANCO

AMENDMENTS 430 - 652 - Draft report Framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies EN

02-06-2020 JURI_AM(2020)652548 PE652.548v01-00 JURI
Ibán GARCÍA DEL BLANCO

GROZĪJUMI Nr. 1 - 250 - Ziņojuma projekts Mākslīgajam intelektam piemērojamais civiltiesiskās atbildības režīms

28-05-2020 JURI_AM(2020)652460 PE652.460v01-00 JURI
Axel VOSS

GROZĪJUMI Nr. 251 - 430 - Ziņojuma projekts Mākslīgajam intelektam piemērojamais civiltiesiskās atbildības režīms

28-05-2020 JURI_AM(2020)652518 PE652.518v01-00 JURI
Axel VOSS

AMENDMENTS 1 - 142 - Draft report Intellectual property rights for the development of artificial intelligence technologies EN

27-05-2020 JURI_AM(2020)652449 PE652.449v01-00 JURI
Stéphane SÉJOURNÉ

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 6. novembris - Ceturtdiena, 2019. gada 7. novembris

26-05-2020 JURI_PV(2019)11-06-1 PE643.097v02-00 JURI

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 27. janvāris - Otrdiena, 2020. gada 28. janvāris

26-05-2020 JURI_PV(2020)01-27-1 PE646.956v01-00 JURI

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 20. februāris

26-05-2020 JURI_PV(2020)02-20-1 PE648.360v01-00 JURI

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 17. februāris - Otrdiena, 2020. gada 18. februāris

26-05-2020 JURI_PV(2020)02-17-1 PE648.403v01-00 JURI

ATZINUMA PROJEKTS par mākslīgo intelektu krimināltiesībās un policijas un tiesu iestāžu īstenoto mākslīgā intelekta izmantošanu krimināllietās

26-05-2020 JURI_PA(2020)652371 PE652.371v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI