Uusimmat asiakirjat

Kaikkia asiakirjoja ei välttämättä ole saatavilla kielelläsi. Tällöin tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota. Kieliversiot on merkitty kyseisen kielen kuvakkeella. (e.g.: FR ).

REPORT on sustainable corporate governance EN

03-12-2020 A9-0240/2020 PE655.848v02-00 JURI
Pascal DURAND

MIETINTÖLUONNOS yritysten vastuusta ympäristövahingoista

30-11-2020 JURI_PR(2020)660299 PE660.299v02-00 JURI
Antonius MANDERS

LAUSUNTOLUONNOS Euroopan digitaalisen tulevaisuuden rakentamisesta: digitaalisten sisämarkkinoiden toiminnan esteiden poistaminen ja tekoälyn käytön parantaminen eurooppalaisten kuluttajien hyväksi

27-11-2020 JURI_PA(2020)660397 PE660.397v02-00 JURI
Marion WALSMANN

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 3. joulukuuta 2020

27-11-2020 JURI_OJ(2020)12-03_1 PE661.872v01-00 JURI

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 7. joulukuuta 2020

27-11-2020 JURI_OJ(2020)12-07_1 PE661.873v01-00 JURI

AMENDMENTS 1 - 87 - Draft opinion Strengthening transparency and integrity in the EU institutions by setting up an independent EU ethics body EN

25-11-2020 JURI_AM(2020)661820 PE661.820v01-00 JURI
Stéphane SÉJOURNÉ

ESITYSLISTALUONNOSt - Tiistai 1. joulukuuta 2020

25-11-2020 CJ02_OJ(2020)12-01_1 PE661.831v01-00 FEMM JURI

AMENDMENTS 1 - 105 - Draft opinion A European strategy for data EN

24-11-2020 JURI_AM(2020)660437 PE660.437v01-00 JURI
Axel VOSS

MIETINTÖLUONNOS suosituksista komissiolle urheilutapahtumien järjestäjien haasteista digitaalisessa ympäristössä

17-11-2020 JURI_PR(2020)657490 PE657.490v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

LAUSUNTOLUONNOS parlamentin aloiteoikeudesta

11-11-2020 JURI_PA(2020)657481 PE657.481v01-00 JURI
Pascal DURAND

TARKISTUKSET 1 - 16 - Lausuntoluonnos Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin

09-11-2020 JURI_AM(2020)660208 PE660.208v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavista edustajakanteista ja direktiivin 2009/22/EY kumoamisesta

05-11-2020 JURI_PR(2020)659054 PE659.054v01-00 JURI
Geoffroy DIDIER

LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa (todisteiden vastaanottaminen) (uudelleenlaadittu teksti)

05-11-2020 JURI_PR(2020)660171 PE660.171v01-00 JURI
Emil RADEV

LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (asiakirjojen tiedoksianto) (uudelleenlaadittu teksti)

05-11-2020 JURI_PR(2020)660172 PE660.172v01-00 JURI
Franco ROBERTI

TARKISTUKSET 1 - 103 - Mietintöluonnos Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonta 2017, 2018 ja 2019

04-11-2020 JURI_AM(2020)660169 PE660.169v01-00 JURI
Sabrina PIGNEDOLI

LAUSUNTOLUONNOS Euroopan datastrategiasta

29-10-2020 JURI_PA(2020)660120 PE660.120v01-00 JURI
Axel VOSS

LAUSUNTOLUONNOS avoimuuden ja lahjomattomuuden vahvistamisesta EU:n toimielimissä perustamalla riippumaton EU:n eettinen elin

28-10-2020 JURI_PA(2020)657482 PE657.482v01-00 JURI
Stéphane SÉJOURNÉ

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapaudesta 2019: EU:n yleinen talousarvio ‒ Euroopan komissio

23-10-2020 JURI_PA(2020)657429 PE657.429v01-00 JURI
Gunnar BECK

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

13-10-2020 JURI_AB(2020)658851 PE658.851v01-00 JURI
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

TARKISTUKSET 1 - 200 - Mietintöluonnos Yritysten huolellisuusvelvoite ja vastuuvelvollisuus

08-10-2020 JURI_AM(2020)658901 PE658.901v01-00 JURI
Lara WOLTERS

TARKISTUKSET 201 - 400 - Mietintöluonnos Yritysten huolellisuusvelvoite ja vastuuvelvollisuus

08-10-2020 JURI_AM(2020)658902 PE658.902v01-00 JURI
Lara WOLTERS

TARKISTUKSET 401 - 600 - Mietintöluonnos Yritysten huolellisuusvelvoite ja vastuuvelvollisuus

08-10-2020 JURI_AM(2020)658905 PE658.905v01-00 JURI
Lara WOLTERS

TARKISTUKSET 601 - 818 - Mietintöluonnos Yritysten huolellisuusvelvoite ja vastuuvelvollisuus

08-10-2020 JURI_AM(2020)658906 PE658.906v01-00 JURI
Lara WOLTERS

Euroopan uusi pk-yritysstrategia

07-10-2020 JURI_AL(2020)657461 PE657.461v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

TARKISTUKSET 1 - 184 - Mietintöluonnos Yritysten kestävä hallinnointi

07-10-2020 JURI_AM(2020)658892 PE658.892v01-00 JURI
Pascal DURAND

Lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Ranskan valtuuttamisesta neuvottelemaan sopimus, jolla täydennetään Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehtyä voimassa olevaa kahdenvälistä sopimusta kanaalin alittavan kiinteän yhteyden rakentamisesta ja käytöstä yksityisten käyttöoikeusurakoitsijoiden toimesta

28-09-2020 JURI_AL(2020)657373 PE657.373v02-00 JURI
Franco ROBERTI

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka IV – Tuomioistuin

25-09-2020 JURI_PA(2020)657430 PE657.430v02-00 JURI
Gilles LEBRETON

LAUSUNTO Euroopan uudesta teollisuusstrategiasta

24-09-2020 JURI_AD(2020)652430 PE652.430v03-00 JURI
Gilles LEBRETON

LAUSUNTO tekoälyn käytöstä koulutuksessa, kulttuurissa ja audiovisuaalialalla

22-09-2020 JURI_AD(2020)652373 PE652.373v02-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 24. syyskuuta 2020

22-09-2020 JURI_OJ(2020)09-24_1 PE657.452v01-00 JURI

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 28. syyskuuta 2020

22-09-2020 JURI_OJ(2020)09-28_1 PE657.457v01-00 JURI

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 1. lokakuuta 2020

22-09-2020 JURI_OJ(2020)10-01_1 PE657.459v01-00 JURI

MIETINTÖLUONNOS Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta 2017, 2018 ja 2019

17-09-2020 JURI_PR(2020)657320 PE657.320v01-00 JURI
Sabrina PIGNEDOLI

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 21. syyskuuta 2020

16-09-2020 JURI_OJ(2020)09-21_1 PE657.377v01-00 JURI

TARKISTUKSET 1 - 135 - Mietintöluonnos Tekoäly: kansainvälisen oikeuden tulkintaa ja soveltamista, siltä osin kuin se koskee Euroopan unionia, siviili- ja sotilaskäytön alalla sekä valtion valtuuksia rikosoikeuden soveltamisalan ulkopuolella koskevat kysymykset

15-09-2020 JURI_AM(2020)657364 PE657.364v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

LAUSUNTO tekoälystä rikosoikeudessa ja sen käytöstä poliisi- ja oikeusviranomaisten suorittamassa rikosasioiden käsittelyssä

14-09-2020 JURI_AD(2020)652371 PE652.371v02-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

LAUSUNTO suosituksista komissiolle demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta

14-09-2020 JURI_AD(2020)652513 PE652.513v03-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

MIETINTÖLUONNOS suosituksista komissiolle yritysten huolellisuusvelvoitteesta ja vastuuvelvollisuudesta

11-09-2020 JURI_PR(2020)657191 PE657.191v01-00 JURI
Lara WOLTERS

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 10. syyskuuta 2020

10-09-2020 JURI_OJ(2020)09-10_1 PE657.231v02-00 JURI

LAUSUNTO suosituksista komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen

07-09-2020 JURI_AD(2020)652326 PE652.326v02-00 JURI
Patrick BREYER

Lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta

04-09-2020 JURI_AL(2020)657171 PE657.171v02-00 JURI
Franco ROBERTI

MIETINTÖLUONNOS yritysten kestävästä hallinnoinnista

03-09-2020 JURI_PR(2020)655848 PE655.848v01-00 JURI
Pascal DURAND

ESITYSLISTALUONNOSt - Keskiviikko 2. syyskuuta 2020

26-08-2020 JURI_OJ(2020)09-02_1 PE655.939v01-00 JURI

TARKISTUKSET 1 - 89 - Lausuntoluonnos Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustaminen

16-07-2020 JURI_AM(2020)655686 PE655.686v01-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 13. heinäkuuta 2020

15-07-2020 JURI_PV(2020)07-13-1 PE655.667v01-00 JURI

MIETINTÖLUONNOS tekoälystä: kansainvälisen oikeuden tulkintaa ja soveltamista, siltä osin kuin se koskee Euroopan unionia, siviili- ja sotilaskäytön alalla sekä valtion valtuuksia rikosoikeuden soveltamisalan ulkopuolella koskevat kysymykset

14-07-2020 JURI_PR(2020)653860 PE653.860v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

ESITYSLISTALUONNOSt - Tiistai 14. heinäkuuta 2020

08-07-2020 JURI_OJ(2020)07-14_1 PE654.104v01-00 AFCO JURI

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 22. kesäkuuta 2020

30-06-2020 JURI_PV(2020)06-22-1 PE653.902v01-00 JURI

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 15. kesäkuuta 2020

30-06-2020 JURI_PV(2020)06-15-1 PE653.904v01-00 JURI

ESITYSLISTALUONNOSt - Tiistai 7. heinäkuuta 2020

30-06-2020 JURI_OJ(2020)07-07_1 PE654.003v01-00 JURI

PÖYTÄKIRJA - Tiistai 16. kesäkuuta 2020

29-06-2020 JURI_PV(2020)06-16-1 PE653.837v01-00 JURI

PÖYTÄKIRJA - Tiistai 23. kesäkuuta 2020

29-06-2020 JURI_PV(2020)06-23-1 PE653.903v01-00 JURI

TARKISTUKSET 1 - 62 - Lausuntoluonnos Tekoälyn käyttö koulutus-, kulttuuri- ja audiovisuaalialalla

25-06-2020 JURI_AM(2020)653888 PE653.888v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

TARKISTUKSET 1 - 76 - Lausuntoluonnos Tekoäly rikosoikeudessa ja sen käyttö poliisi- ja oikeusviranomaisten suorittamassa rikosasioiden käsittelyssä

25-06-2020 JURI_AM(2020)653890 PE653.890v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

TARKISTUKSET 1 - 83 - Lausuntoluonnos Euroopan uusi teollisuusstrategia

24-06-2020 JURI_AM(2020)653898 PE653.898v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

TARKISTUKSET 1 - 81 - Lausuntoluonnos Digitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen

23-06-2020 JURI_AM(2020)653841 PE653.841v01-00 JURI
Patrick BREYER

LAUSUNTOLUONNOS suosituksista komissiolle demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta

17-06-2020 JURI_PA(2020)652513 PE652.513v01-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

ESITYSLISTALUONNOSt - Tiistai 23. kesäkuuta 2020

16-06-2020 JURI_OJ(2020)06-23_1 PE653.834v01-00 JURI

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 22. kesäkuuta 2020

16-06-2020 JURI_OJ(2020)06-22_1 PE653.835v01-00 JURI

Lausunto lääkepulasta – kuinka ratkaista kasvava ongelma

15-06-2020 JURI_AL(2020)652652 PE652.652v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 15. kesäkuuta 2020

08-06-2020 JURI_OJ(2020)06-15_1 PE653.724v01-00 JURI

ESITYSLISTALUONNOSt - Tiistai 16. kesäkuuta 2020

08-06-2020 JURI_OJ(2020)06-16_1 PE653.725v01-00 JURI

TARKISTUKSET 1 - 229 - Mietintöluonnos Digitaalisia palveluja koskeva säädös: kaupallisten ja yksityisoikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten

05-06-2020 JURI_AM(2020)652466 PE652.466v02-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

TARKISTUKSET 230 - 490 - Mietintöluonnos Digitaalisia palveluja koskeva säädös: kaupallisten ja yksityisoikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten

05-06-2020 JURI_AM(2020)652517 PE652.517v01-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

TARKISTUKSET 1 - 429 - Mietintöluonnos Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys

02-06-2020 JURI_AM(2020)652504 PE652.504v01-00 JURI
Ibán GARCÍA DEL BLANCO

TARKISTUKSET 430 - 652 - Mietintöluonnos Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys

02-06-2020 JURI_AM(2020)652548 PE652.548v01-00 JURI
Ibán GARCÍA DEL BLANCO

TARKISTUKSET 1 - 250 - Mietintöluonnos Tekoälyä koskeva siviilioikeudellisen vastuun järjestelmä

28-05-2020 JURI_AM(2020)652460 PE652.460v01-00 JURI
Axel VOSS

TARKISTUKSET 251 - 430 - Mietintöluonnos Tekoälyä koskeva siviilioikeudellisen vastuun järjestelmä

28-05-2020 JURI_AM(2020)652518 PE652.518v01-00 JURI
Axel VOSS

TARKISTUKSET 1 - 142 - Mietintöluonnos Tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet

27-05-2020 JURI_AM(2020)652449 PE652.449v01-00 JURI
Stéphane SÉJOURNÉ