Please fill this field

Seneste dokumenter

Nogle af disse dokumenter er måske ikke tilgængelige på dit eget sprog, og en anden sprogversion vil i så fald blive foreslået automatisk. De vises ved et ikon, der repræsenterer den foreslåede sprogudgave. (e.g.: FR ).

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 1. december 2020

25-11-2020 CJ02_OJ(2020)12-01_1 PE661.831v01-00 FEMM JURI

DRAFT OPINION on shaping the digital future of Europe: removing barriers to the functioning of the digital single market and improving the use of AI for European consumers EN

19-11-2020 JURI_PA(2020)660397 PE660.397v01-00 JURI
Marion WALSMANN

DRAFT REPORT with recommendations to the Commission on challenges of sport events’ organisers in the digital environment EN

17-11-2020 JURI_PR(2020)657490 PE657.490v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

UDKAST TIL BETÆNKNING om virksomheders ansvar for miljøskader

12-11-2020 JURI_PR(2020)660299 PE660.299v01-00 JURI
Antonius MANDERS

UDKAST TIL UDTALELSE om Parlamentets initiativret

11-11-2020 JURI_PA(2020)657481 PE657.481v01-00 JURI
Pascal DURAND

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 16 - Udkast til udtalelse Decharge 2019: Unionens almindelige budget – Domstolen

09-11-2020 JURI_AM(2020)660208 PE660.208v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til anlæggelse af gruppesøgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser og om ophævelse af direktiv 2009/22/EF

05-11-2020 JURI_PR(2020)659054 PE659.054v01-00 JURI
Geoffroy DIDIER

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (omarbejdning)

05-11-2020 JURI_PR(2020)660171 PE660.171v01-00 JURI
Emil RADEV

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) (omarbejdning)

05-11-2020 JURI_PR(2020)660172 PE660.172v01-00 JURI
Franco ROBERTI

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 103 - Udkast til betænkning Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019

04-11-2020 JURI_AM(2020)660169 PE660.169v01-00 JURI
Sabrina PIGNEDOLI

UDKAST TIL UDTALELSE om en europæisk strategi for data

29-10-2020 JURI_PA(2020)660120 PE660.120v01-00 JURI
Axel VOSS

UDKAST TIL UDTALELSE om styrkelse af gennemsigtigheden og integriteten i EU-institutionerne gennem oprettelse af et uafhængigt etisk organ i EU

28-10-2020 JURI_PA(2020)657482 PE657.482v01-00 JURI
Stéphane SÉJOURNÉ

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge 2019: Unionens almindelige budget - Europa-Kommissionen

23-10-2020 JURI_PA(2020)657429 PE657.429v01-00 JURI
Gunnar BECK

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

13-10-2020 JURI_AB(2020)658851 PE658.851v01-00 JURI
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 200 - Udkast til betænkning Virksomheders due diligence og virksomhedsansvar

08-10-2020 JURI_AM(2020)658901 PE658.901v01-00 JURI
Lara WOLTERS

ÆNDRINGSFORSLAG 201 - 400 - Udkast til betænkning Virksomheders due diligence og virksomhedsansvar

08-10-2020 JURI_AM(2020)658902 PE658.902v01-00 JURI
Lara WOLTERS

ÆNDRINGSFORSLAG 401 - 600 - Udkast til betænkning Virksomheders due diligence og virksomhedsansvar

08-10-2020 JURI_AM(2020)658905 PE658.905v01-00 JURI
Lara WOLTERS

ÆNDRINGSFORSLAG 601 - 818 - Udkast til betænkning Virksomheders due diligence og virksomhedsansvar

08-10-2020 JURI_AM(2020)658906 PE658.906v01-00 JURI
Lara WOLTERS

En ny strategi for europæiske SMV'er

07-10-2020 JURI_AL(2020)657461 PE657.461v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 184 - Udkast til betænkning Bæredygtig virksomhedsledelse

07-10-2020 JURI_AM(2020)658892 PE658.892v01-00 JURI
Pascal DURAND

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om bemyndigelse af Frankrig til at forhandle en aftale på plads, der supplerer landets eksisterende bilaterale traktat med Det Forenede Kongerige om private koncessionshaveres bygning og drift af en Kanaltunnel

28-09-2020 JURI_AL(2020)657373 PE657.373v02-00 JURI
Franco ROBERTI

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, Sektion IV – Domstolen

25-09-2020 JURI_PA(2020)657430 PE657.430v02-00 JURI
Gilles LEBRETON

UDTALELSE om en ny industristrategi for Europa

24-09-2020 JURI_AD(2020)652430 PE652.430v03-00 JURI
Gilles LEBRETON

UDTALELSE om kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor

22-09-2020 JURI_AD(2020)652373 PE652.373v02-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 1. oktober 2020

22-09-2020 JURI_OJ(2020)10-01_1 PE657.459v01-00 JURI

UDKAST TIL BETÆNKNING Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019

17-09-2020 JURI_PR(2020)657320 PE657.320v01-00 JURI
Sabrina PIGNEDOLI

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 135 - Udkast til betænkning Kunstig intelligens: spørgsmål vedrørende fortolkningen og anvendelsen af international ret, når EU er berørt, inden for civil og militær anvendelse og statens myndighed uden for det strafferetlige område

15-09-2020 JURI_AM(2020)657364 PE657.364v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

UDTALELSE om kunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager

14-09-2020 JURI_AD(2020)652371 PE652.371v02-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

UDTALELSE med henstillinger til Kommissionen om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder

14-09-2020 JURI_AD(2020)652513 PE652.513v03-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om virksomheders due diligence og virksomhedsansvar

11-09-2020 JURI_PR(2020)657191 PE657.191v01-00 JURI
Lara WOLTERS

UDTALELSE med henstillinger til Kommissionen om Retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde

07-09-2020 JURI_AD(2020)652326 PE652.326v02-00 JURI
Patrick BREYER

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme

04-09-2020 JURI_AL(2020)657171 PE657.171v02-00 JURI
Franco ROBERTI

UDKAST TIL BETÆNKNING om bæredygtig virksomhedsledelse

03-09-2020 JURI_PR(2020)655848 PE655.848v01-00 JURI
Pascal DURAND

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 89 - Udkast til udtalelse Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder

16-07-2020 JURI_AM(2020)655686 PE655.686v01-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

PROTOKOL - Mandag den 13. juli 2020

15-07-2020 JURI_PV(2020)07-13-1 PE655.667v01-00 JURI

UDKAST TIL BETÆNKNING om Kunstig intelligens: spørgsmål vedrørende fortolkningen og anvendelsen af international ret, når EU er berørt, inden for civil og militær anvendelse og statens myndighed uden for det strafferetlige område

14-07-2020 JURI_PR(2020)653860 PE653.860v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 13. juli 2020

09-07-2020 JURI_OJ(2020)07-13_1 PE655.592v01-00 JURI

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 14. juli 2020

08-07-2020 JURI_OJ(2020)07-14_1 PE654.104v01-00 AFCO JURI

PROTOKOL - Mandag den 22. juni 2020

30-06-2020 JURI_PV(2020)06-22-1 PE653.902v01-00 JURI

PROTOKOL - Mandag den 15. juni 2020

30-06-2020 JURI_PV(2020)06-15-1 PE653.904v01-00 JURI

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 7. juli 2020

30-06-2020 JURI_OJ(2020)07-07_1 PE654.003v01-00 JURI

PROTOKOL - Tirsdag den 16. juni 2020

29-06-2020 JURI_PV(2020)06-16-1 PE653.837v01-00 JURI

PROTOKOL - Tirsdag den 23. juni 2020

29-06-2020 JURI_PV(2020)06-23-1 PE653.903v01-00 JURI

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 62 - Udkast til udtalelse Kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor

25-06-2020 JURI_AM(2020)653888 PE653.888v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 76 - Udkast til udtalelse Kunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager

25-06-2020 JURI_AM(2020)653890 PE653.890v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 83 - Udkast til udtalelse En ny industristrategi for Europa

24-06-2020 JURI_AM(2020)653898 PE653.898v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 81 - Udkast til udtalelse Retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde

23-06-2020 JURI_AM(2020)653841 PE653.841v01-00 JURI
Patrick BREYER

UDKAST TIL UDTALELSE med henstillinger til Kommissionen om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder

17-06-2020 JURI_PA(2020)652513 PE652.513v01-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 23. juni 2020

16-06-2020 JURI_OJ(2020)06-23_1 PE653.834v01-00 JURI

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 22. juni 2020

16-06-2020 JURI_OJ(2020)06-22_1 PE653.835v01-00 JURI

Udtalelse om "Mangel på lægemidler – håndtering af et voksende problem"

15-06-2020 JURI_AL(2020)652652 PE652.652v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 15. juni 2020

08-06-2020 JURI_OJ(2020)06-15_1 PE653.724v01-00 JURI

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 16. juni 2020

08-06-2020 JURI_OJ(2020)06-16_1 PE653.725v01-00 JURI

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 229 - Udkast til betænkning Retsakten om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online

05-06-2020 JURI_AM(2020)652466 PE652.466v02-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

ÆNDRINGSFORSLAG 230 - 490 - Udkast til betænkning Retsakten om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online

05-06-2020 JURI_AM(2020)652517 PE652.517v01-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 429 - Udkast til betænkning Ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier

02-06-2020 JURI_AM(2020)652504 PE652.504v01-00 JURI
Ibán GARCÍA DEL BLANCO

ÆNDRINGSFORSLAG 430 - 652 - Udkast til betænkning Ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier

02-06-2020 JURI_AM(2020)652548 PE652.548v01-00 JURI
Ibán GARCÍA DEL BLANCO

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 250 - Udkast til betænkning Civilretlig erstatningsansvarsordning for kunstig intelligens

28-05-2020 JURI_AM(2020)652460 PE652.460v01-00 JURI
Axel VOSS

ÆNDRINGSFORSLAG 251 - 430 - Udkast til betænkning Civilretlig erstatningsansvarsordning for kunstig intelligens

28-05-2020 JURI_AM(2020)652518 PE652.518v01-00 JURI
Axel VOSS

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 142 - Udkast til betænkning Intellektuel ejendomsret i forbindelse med udvikling af teknologier vedrørende kunstig intelligens

27-05-2020 JURI_AM(2020)652449 PE652.449v01-00 JURI
Stéphane SÉJOURNÉ

PROTOKOL - Onsdag den 6. november 2019 - Torsdag den 7. november 2019

26-05-2020 JURI_PV(2019)11-06-1 PE643.097v02-00 JURI

PROTOKOL - Mandag den 27. januar 2020 - Tirsdag den 28. januar 2020

26-05-2020 JURI_PV(2020)01-27-1 PE646.956v01-00 JURI

PROTOKOL - Torsdag den 20. februar 2020

26-05-2020 JURI_PV(2020)02-20-1 PE648.360v01-00 JURI

PROTOKOL - Mandag den 17. februar 2020 - Tirsdag den 18. februar 2020

26-05-2020 JURI_PV(2020)02-17-1 PE648.403v01-00 JURI

UDKAST TIL UDTALELSE om kunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager

26-05-2020 JURI_PA(2020)652371 PE652.371v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI