Please fill this field

Seneste dokumenter

Nogle af disse dokumenter er måske ikke tilgængelige på dit eget sprog, og en anden sprogversion vil i så fald blive foreslået automatisk. De vises ved et ikon, der repræsenterer den foreslåede sprogudgave. (e.g.: FR ).

OPINION on strengthening transparency and integrity in the EU institutions by setting up an independent EU ethics body EN

25-02-2021 JURI_AD(2021)657482 PE657.482v02-00 JURI
Stéphane SÉJOURNÉ

OPINION on shaping the digital future of Europe: removing barriers to the functioning of the digital single market and improving the use of AI for European consumers EN

25-02-2021 JURI_AD(2021)660397 PE660.397v03-00 JURI
Marion WALSMANN

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work EN

24-02-2021 JURI_AD(2021)663184 PE663.184v03-00 JURI
Gilles LEBRETON

PROTOKOL - Mandag den 8. februar 2021

16-02-2021 JURI_PV(2021)02-08-1 PE681.076v01-00 JURI

PROTOKOL - Tirsdag den 14. juli 2020

15-02-2021 JURI_PV(2020)07-14-1 PE663.283v01-00 JURI

PROTOKOL - Fredag den 15. januar 2021

15-02-2021 JURI_PV(2021)01-15-1 PE663.284v01-00 JURI

PROTOKOL - Torsdag den 14. januar 2021

15-02-2021 JURI_PV(2021)01-14-2 PE663.285v01-00 JURI

ÆNDRINGSFORSLAG 12 - 74 - Udkast til udtalelse om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århuskonventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer

08-02-2021 JURI_AM(2021)680916 PE680.916v01-00 JURI
Jiří POSPÍŠIL

UDKAST TIL BETÆNKNING om konsekvenserne for kvinder og børn af partnervold og forældremyndighedsrettigheder

04-02-2021 CJ02_PR(2021)663336 PE663.336v01-00 FEMM JURI
Elena KOUNTOURA Luisa REGIMENTI

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation

04-02-2021 JURI_AL(2021)680878 PE680.878v01-00 JURI

ÆNDRINGSFORSLAG 7 - 31 - Udkast til udtalelse om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener.

02-02-2021 JURI_AM(2021)680867 PE680.867v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

UDTALELSE om en europæisk strategi for data

28-01-2021 JURI_AD(2021)660120 PE660.120v02-00 JURI
Axel VOSS

Udtalelse om handels- og samarbejdsaftalen mellem EU/Euratom og Det Forenede Kongerige og aftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer

27-01-2021 JURI_AL(2021)680762 PE680.762v01-00 JURI
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

19-01-2021 JURI_PA(2021)663184 PE663.184v02-00 JURI
Gilles LEBRETON

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 33 - Udkast til udtalelse Parlamentets initiativret

08-01-2021 JURI_AM(2020)662145 PE662.145v02-00 JURI
Pascal DURAND

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 171 - Udkast til betænkning Virksomheders ansvar for miljøskader

18-12-2020 JURI_AM(2020)663019 PE663.019v01-00 JURI
Antonius MANDERS
ÆNDRINGSFORSLAG

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århuskonventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer

16-12-2020 JURI_PA(2020)661912 PE661.912v01-00 JURI
Jiří POSPÍŠIL

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, Sektion IV – Domstolen

15-12-2020 JURI_AD(2020)657430 PE657.430v03-00 JURI
Gilles LEBRETON

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 176 - Udkast til betænkning Udfordringer for arrangører af sportsbegivenheder i det digitale miljø

15-12-2020 JURI_AM(2020)662060 PE662.060v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - Udkast til udtalelse Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Europa-Kommissionen

15-12-2020 JURI_AM(2020)662090 PE662.090v01-00 JURI
Gunnar BECK

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 82 - Udkast til udtalelse Europas digitale fremtid i støbeskeen: fjernelse af hindringerne for et velfungerende digitalt indre marked og forbedring af anvendelsen af AI for de europæiske forbrugere

15-12-2020 JURI_AM(2020)662129 PE662.129v02-00 JURI
Marion WALSMANN

BETÆNKNING om bæredygtig virksomhedsledelse

03-12-2020 A9-0240/2020 PE655.848v02-00 JURI
Pascal DURAND
ÆNDRINGSFORSLAG

001-002

UDKAST TIL BETÆNKNING om virksomheders ansvar for miljøskader

30-11-2020 JURI_PR(2020)660299 PE660.299v02-00 JURI
Antonius MANDERS

UDKAST TIL UDTALELSE om Europas digitale fremtid i støbeskeen: fjerne hindringerne for et velfungerende digitalt indre marked og forbedre anvendelsen af AI for de europæiske forbrugere

27-11-2020 JURI_PA(2020)660397 PE660.397v02-00 JURI
Marion WALSMANN

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 87 - Udkast til udtalelse Styrkelse af gennemsigtigheden og integriteten i EU-institutionerne gennem oprettelse af et uafhængigt etisk organ i EU

25-11-2020 JURI_AM(2020)661820 PE661.820v01-00 JURI
Stéphane SÉJOURNÉ

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 105 - Udkast til udtalelse En europæisk strategi for data

23-11-2020 JURI_AM(2020)660437 PE660.437v03-00 JURI
Axel VOSS

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om erhvervelse og besiddelse af våben (kodifikation)

18-11-2020 JURI_PR(2020)660352 PE660.352v01-00 JURI
Magdalena ADAMOWICZ

UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om udfordringer for arrangører af sportsbegivenheder i det digitale miljø

17-11-2020 JURI_PR(2020)657490 PE657.490v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

UDKAST TIL UDTALELSE om Parlamentets initiativret

11-11-2020 JURI_PA(2020)657481 PE657.481v01-00 JURI
Pascal DURAND

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 16 - Udkast til udtalelse Decharge 2019: Unionens almindelige budget – Domstolen

09-11-2020 JURI_AM(2020)660208 PE660.208v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til anlæggelse af gruppesøgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser og om ophævelse af direktiv 2009/22/EF

05-11-2020 JURI_PR(2020)659054 PE659.054v01-00 JURI
Geoffroy DIDIER

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (omarbejdning)

05-11-2020 JURI_PR(2020)660171 PE660.171v01-00 JURI
Emil RADEV

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) (omarbejdning)

05-11-2020 JURI_PR(2020)660172 PE660.172v01-00 JURI
Franco ROBERTI

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 103 - Udkast til betænkning Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2017, 2018 og 2019

04-11-2020 JURI_AM(2020)660169 PE660.169v01-00 JURI
Sabrina PIGNEDOLI

UDKAST TIL UDTALELSE om en europæisk strategi for data

29-10-2020 JURI_PA(2020)660120 PE660.120v01-00 JURI
Axel VOSS

UDKAST TIL UDTALELSE om styrkelse af gennemsigtigheden og integriteten i EU-institutionerne gennem oprettelse af et uafhængigt etisk organ i EU

28-10-2020 JURI_PA(2020)657482 PE657.482v01-00 JURI
Stéphane SÉJOURNÉ

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge 2019: Unionens almindelige budget - Europa-Kommissionen

23-10-2020 JURI_PA(2020)657429 PE657.429v01-00 JURI
Gunnar BECK

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

13-10-2020 JURI_AB(2020)658851 PE658.851v01-00 JURI
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 200 - Udkast til betænkning Virksomheders due diligence og virksomhedsansvar

08-10-2020 JURI_AM(2020)658901 PE658.901v01-00 JURI
Lara WOLTERS

ÆNDRINGSFORSLAG 201 - 400 - Udkast til betænkning Virksomheders due diligence og virksomhedsansvar

08-10-2020 JURI_AM(2020)658902 PE658.902v01-00 JURI
Lara WOLTERS

ÆNDRINGSFORSLAG 401 - 600 - Udkast til betænkning Virksomheders due diligence og virksomhedsansvar

08-10-2020 JURI_AM(2020)658905 PE658.905v01-00 JURI
Lara WOLTERS

ÆNDRINGSFORSLAG 601 - 818 - Udkast til betænkning Virksomheders due diligence og virksomhedsansvar

08-10-2020 JURI_AM(2020)658906 PE658.906v01-00 JURI
Lara WOLTERS

Udtalelse om en ny strategi for europæiske SMV’er

07-10-2020 JURI_AL(2020)657461 PE657.461v02-00 JURI
Gilles LEBRETON