Recentste documenten

Sommige van deze documenten zijn mogelijk niet in uw taal beschikbaar. In dat geval wordt automatisch een andere versie aangeboden. Deze documenten worden aangeduid met een icoon voor de voorgestelde taalversie. (e.g.: FR ).

REPORT on sustainable corporate governance EN

03-12-2020 A9-0240/2020 PE655.848v02-00 JURI
Pascal DURAND

AMENDMENTS 1 - 105 - Draft opinion A European strategy for data EN

03-12-2020 JURI_AM(2020)660437 PE660.437v02-00 JURI
Axel VOSS

ONTWERPVERSLAG over de aansprakelijkheid van bedrijven voor milieuschade

30-11-2020 JURI_PR(2020)660299 PE660.299v02-00 JURI
Antonius MANDERS

ONTWERPADVIES inzake “De digitale toekomst van Europa vormgeven: belemmeringen voor de werking van de digitale eengemaakte markt wegnemen en het gebruik van AI voor Europese consumenten verbeteren”

27-11-2020 JURI_PA(2020)660397 PE660.397v02-00 JURI
Marion WALSMANN

ONTWERPAGENDA - Donderdag 3 december 2020

27-11-2020 JURI_OJ(2020)12-03_1 PE661.872v01-00 JURI

DRAFT AGENDA - Monday, 7 December 2020 EN

27-11-2020 JURI_OJ(2020)12-07_1 PE661.873v01-00 JURI

AMENDMENTS 1 - 87 - Draft opinion Strengthening transparency and integrity in the EU institutions by setting up an independent EU ethics body EN

25-11-2020 JURI_AM(2020)661820 PE661.820v01-00 JURI
Stéphane SÉJOURNÉ

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 1 december 2020

25-11-2020 CJ02_OJ(2020)12-01_1 PE661.831v01-00 FEMM JURI

ONTWERPVERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie over de uitdagingen voor organisatoren van sportevenementen in de digitale omgeving

17-11-2020 JURI_PR(2020)657490 PE657.490v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

ONTWERPAGENDA - Maandag 16 november 2020

16-11-2020 JURI_OJ(2020)11-16_1 PE660.246v02-00 JURI

ONTWERPADVIES inzake het initiatiefrecht van het Parlement

11-11-2020 JURI_PA(2020)657481 PE657.481v01-00 JURI
Pascal DURAND

AMENDEMENTEN 1 - 16 - Ontwerpadvies Kwijting 2019: Algemene begroting van de Europese Unie - Hof van Justitie

09-11-2020 JURI_AM(2020)660208 PE660.208v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG

05-11-2020 JURI_PR(2020)659054 PE659.054v01-00 JURI
Geoffroy DIDIER

ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (herschikking)

05-11-2020 JURI_PR(2020)660171 PE660.171v01-00 JURI
Emil RADEV

ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (herschikking)

05-11-2020 JURI_PR(2020)660172 PE660.172v01-00 JURI
Franco ROBERTI

AMENDEMENTEN 1 - 103 - Ontwerpverslag Controle op de toepassing van het EU-recht in 2017, 2018 en 2019

04-11-2020 JURI_AM(2020)660169 PE660.169v01-00 JURI
Sabrina PIGNEDOLI

ONTWERPADVIES inzake een Europese datastrategie

29-10-2020 JURI_PA(2020)660120 PE660.120v01-00 JURI
Axel VOSS

ONTWERPADVIES inzake de versterking van de transparantie en integriteit in de EU-instellingen door de oprichting van een onafhankelijk ethisch orgaan van de EU

28-10-2020 JURI_PA(2020)657482 PE657.482v01-00 JURI
Stéphane SÉJOURNÉ

ONTWERPADVIES Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie

23-10-2020 JURI_PA(2020)657429 PE657.429v01-00 JURI
Gunnar BECK

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

13-10-2020 JURI_AB(2020)658851 PE658.851v01-00 JURI
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

AMENDEMENTEN 1 - 200 - Ontwerpverslag Aanbevelingen aan de Commissie inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven en verantwoordingsplicht van ondernemingen

08-10-2020 JURI_AM(2020)658901 PE658.901v01-00 JURI
Lara WOLTERS

AMENDEMENTEN 201 - 400 - Ontwerpverslag Aanbevelingen aan de Commissie inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven en verantwoordingsplicht van ondernemingen

08-10-2020 JURI_AM(2020)658902 PE658.902v01-00 JURI
Lara WOLTERS

AMENDEMENTEN 401 - 600 - Ontwerpverslag Aanbevelingen aan de Commissie inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven en verantwoordingsplicht van ondernemingen

08-10-2020 JURI_AM(2020)658905 PE658.905v01-00 JURI
Lara WOLTERS

AMENDEMENTEN 601 - 818 - Ontwerpverslag Aanbevelingen aan de Commissie inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven en verantwoordingsplicht van ondernemingen

08-10-2020 JURI_AM(2020)658906 PE658.906v01-00 JURI
Lara WOLTERS

Een nieuwe strategie voor Europese kmo's

07-10-2020 JURI_AL(2020)657461 PE657.461v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

AMENDEMENTEN 1 - 184 - Ontwerpverslag Duurzame corporate governance

07-10-2020 JURI_AM(2020)658892 PE658.892v01-00 JURI
Pascal DURAND

Advies inzake de rechtsgrondslag van het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Frankrijk om te onderhandelen over een overeenkomst tot aanvulling van zijn bestaande bilaterale verdrag met het Verenigd Koninkrijk betreffende de bouw en de exploitatie door privé-concessionarissen van een vaste kanaalverbinding

28-09-2020 JURI_AL(2020)657373 PE657.373v02-00 JURI
Franco ROBERTI

ONTWERPADVIES over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling IV – Hof van Justitie

25-09-2020 JURI_PA(2020)657430 PE657.430v02-00 JURI
Gilles LEBRETON

ADVIES inzake een nieuwe industriestrategie voor Europa

24-09-2020 JURI_AD(2020)652430 PE652.430v03-00 JURI
Gilles LEBRETON

ADVIES inzake artificiële intelligentie in het onderwijs en in de culturele en audiovisuele sector

22-09-2020 JURI_AD(2020)652373 PE652.373v02-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

ONTWERPAGENDA - Donderdag 24 september 2020

22-09-2020 JURI_OJ(2020)09-24_1 PE657.452v01-00 JURI

ONTWERPAGENDA - Maandag 28 september 2020

22-09-2020 JURI_OJ(2020)09-28_1 PE657.457v01-00 JURI

ONTWERPAGENDA - Donderdag 1 oktober 2020

22-09-2020 JURI_OJ(2020)10-01_1 PE657.459v01-00 JURI

ONTWERPVERSLAG over de toepassing van het EU-recht in 2017, 2018 en 2019

17-09-2020 JURI_PR(2020)657320 PE657.320v01-00 JURI
Sabrina PIGNEDOLI

ONTWERPAGENDA - Maandag 21 september 2020

16-09-2020 JURI_OJ(2020)09-21_1 PE657.377v01-00 JURI

AMENDEMENTEN 1 - 135 - Ontwerpverslag Kunstmatige intelligentie: kwesties betreffende de interpretatie en toepassing van het internationaal recht, voor zover dit van toepassing is op de EU, op het gebied van civiel en militair gebruik en staatsgezag buiten de werkingssfeer van het strafrecht

15-09-2020 JURI_AM(2020)657364 PE657.364v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

ADVIES inzake artificiële intelligentie in het strafrecht en het gebruik ervan door politiële en gerechtelijke instanties in strafzaken

14-09-2020 JURI_AD(2020)652371 PE652.371v02-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten

14-09-2020 JURI_AD(2020)652513 PE652.513v03-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

ONTWERPVERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven en verantwoordingsplicht van ondernemingen

11-09-2020 JURI_PR(2020)657191 PE657.191v01-00 JURI
Lara WOLTERS

ONTWERPAGENDA - Donderdag 10 september 2020

10-09-2020 JURI_OJ(2020)09-10_1 PE657.231v02-00 JURI

ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren

07-09-2020 JURI_AD(2020)652326 PE652.326v02-00 JURI
Patrick BREYER

Advies inzake de rechtsgrond van het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming

04-09-2020 JURI_AL(2020)657171 PE657.171v02-00 JURI
Franco ROBERTI

ONTWERPVERSLAG over duurzame corporate governance

03-09-2020 JURI_PR(2020)655848 PE655.848v01-00 JURI
Pascal DURAND

ONTWERPAGENDA - Woensdag 2 september 2020

26-08-2020 JURI_OJ(2020)09-02_1 PE655.939v01-00 JURI

AMENDEMENTEN 1 - 89 - Ontwerpadvies De instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten

16-07-2020 JURI_AM(2020)655686 PE655.686v01-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

NOTULEN - Maandag 13 juli 2020

15-07-2020 JURI_PV(2020)07-13-1 PE655.667v01-00 JURI

ONTWERPVERSLAG over de kunstmatige intelligentie: kwesties betreffende de interpretatie en toepassing van het internationaal recht, voor zover dit van toepassing is op de EU, op het gebied van civiel en militair gebruik en staatsgezag buiten de werkingssfeer van het strafrecht

14-07-2020 JURI_PR(2020)653860 PE653.860v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

ONTWERPAGENDA - Maandag 13 juli 2020

09-07-2020 JURI_OJ(2020)07-13_1 PE655.592v01-00 JURI

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 14 juli 2020

08-07-2020 JURI_OJ(2020)07-14_1 PE654.104v01-00 AFCO JURI

NOTULEN - Maandag 22 juni 2020

30-06-2020 JURI_PV(2020)06-22-1 PE653.902v01-00 JURI

NOTULEN - Maandag 15 juni 2020

30-06-2020 JURI_PV(2020)06-15-1 PE653.904v01-00 JURI

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 7 juli 2020

30-06-2020 JURI_OJ(2020)07-07_1 PE654.003v01-00 JURI

NOTULEN - Dinsdag 16 juni 2020

29-06-2020 JURI_PV(2020)06-16-1 PE653.837v01-00 JURI

NOTULEN - Dinsdag 23 juni 2020

29-06-2020 JURI_PV(2020)06-23-1 PE653.903v01-00 JURI

AMENDEMENTEN 1 - 62 - Ontwerpadvies Artificiële intelligentie in het onderwijs en in de culturele en audiovisuele sector

25-06-2020 JURI_AM(2020)653888 PE653.888v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

AMENDEMENTEN 1 - 76 - Ontwerpadvies Artificiële intelligentie in het strafrecht en het gebruik ervan door politiële en gerechtelijke instanties in strafzaken

25-06-2020 JURI_AM(2020)653890 PE653.890v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

AMENDEMENTEN 1 - 83 - Ontwerpadvies Een nieuwe industriestrategie voor Europa

24-06-2020 JURI_AM(2020)653898 PE653.898v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

AMENDEMENTEN 1 - 81 - Ontwerpadvies Aanbevelingen aan de Commissie betreffende de wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren

23-06-2020 JURI_AM(2020)653841 PE653.841v01-00 JURI
Patrick BREYER

ONTWERPADVIES met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten

17-06-2020 JURI_PA(2020)652513 PE652.513v01-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 23 juni 2020

16-06-2020 JURI_OJ(2020)06-23_1 PE653.834v01-00 JURI

ONTWERPAGENDA - Maandag 22 juni 2020

16-06-2020 JURI_OJ(2020)06-22_1 PE653.835v01-00 JURI

Advies inzake “Tekort aan geneesmiddelen: aanpak van een opkomend probleem”

15-06-2020 JURI_AL(2020)652652 PE652.652v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

ONTWERPAGENDA - Maandag 15 juni 2020

08-06-2020 JURI_OJ(2020)06-15_1 PE653.724v01-00 JURI

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 16 juni 2020

08-06-2020 JURI_OJ(2020)06-16_1 PE653.725v01-00 JURI

AMENDEMENTEN 1 - 229 - Ontwerpverslag Aanbevelingen aan de Commissie betreffende de wet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn

05-06-2020 JURI_AM(2020)652466 PE652.466v02-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

AMENDEMENTEN 230 - 490 - Ontwerpverslag Wet inzake digitale diensten: bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn

05-06-2020 JURI_AM(2020)652517 PE652.517v01-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

AMENDEMENTEN 1 - 429 - Ontwerpverslag Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën

02-06-2020 JURI_AM(2020)652504 PE652.504v01-00 JURI
Ibán GARCÍA DEL BLANCO

AMENDEMENTEN 430 - 652 - Ontwerpverslag Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën

02-06-2020 JURI_AM(2020)652548 PE652.548v01-00 JURI
Ibán GARCÍA DEL BLANCO

AMENDEMENTEN 1 - 250 - Ontwerpverslag Aanbevelingen aan de Commissie betreffende het civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor kunstmatige intelligentie

28-05-2020 JURI_AM(2020)652460 PE652.460v01-00 JURI
Axel VOSS

AMENDEMENTEN 251 - 430 - Ontwerpverslag Civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor artificiële intelligentie

28-05-2020 JURI_AM(2020)652518 PE652.518v01-00 JURI
Axel VOSS

AMENDEMENTEN 1 - 142 - Ontwerpverslag De intellectuele-eigendomsrechten voor de ontwikkeling van technologieën op het gebied van kunstmatige intelligentie

27-05-2020 JURI_AM(2020)652449 PE652.449v01-00 JURI
Stéphane SÉJOURNÉ