Tuoreimmat uutiset

Subcommittee on Human Rights

14-01-2020 - 10:13
Maria Arena

Hyödyllisiä asiakirjoja

Seuraavat lähetykset

23-01-2020 09:00 / 11:00 DROI

Multimediakirjasto

22-01-2020 - 09:11
DROI Kokous
16-12-2019 - 19:11
DROI DEVE AFET Kokous

Tervehdyssanat

Maria Arena

Tervetuloa Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan verkkosivustolle.

Nykymaailmassa ihmisoikeuslainsäädäntöä rikotaan ja kyseenalaistetaan säännönmukaisesti. Tätä taustaa vasten Euroopan unioni on edelleen vahvasti sitoutunut suojelemaan ja pitämään yllä ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta niin sisä- kuin ulkopolitiikassaan.

Euroopan parlamentti ja sen ihmisoikeuksien alivaliokunta (DROI) lisäävät tietoisuutta ihmisoikeusongelmista eri puolilla maailmaa, keskustelevat aiheesta monien eri tahojen kanssa ja pitävät huolta siitä, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan EU:n ulkoisissa toimissa. Erityisesti painotetaan sitä, että kaiken EU:n ulkoisen politiikan (esim. kauppa-, turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikan) on oltava yhdenmukaista unionin ihmisoikeuspolitiikan kanssa.

Näytä lisätiedot

ToimivaltaYhteydenotot