Tuoreimmat uutiset

Subcommittee on Human Rights

24-02-2020 - 11:46
DROI

Kohokohdat

Hyödyllisiä asiakirjoja

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

20-02-2020 - 10:53
DEVE DROI LIBE Kokous

Tervehdyssanat

Maria Arena

Tervetuloa Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan verkkosivustolle.

Nykymaailmassa ihmisoikeuslainsäädäntöä rikotaan ja kyseenalaistetaan säännönmukaisesti. Tätä taustaa vasten Euroopan unioni on edelleen vahvasti sitoutunut suojelemaan ja pitämään yllä ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta niin sisä- kuin ulkopolitiikassaan.

Euroopan parlamentti ja sen ihmisoikeuksien alivaliokunta (DROI) lisäävät tietoisuutta ihmisoikeusongelmista eri puolilla maailmaa, keskustelevat aiheesta monien eri tahojen kanssa ja pitävät huolta siitä, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan EU:n ulkoisissa toimissa. Erityisesti painotetaan sitä, että kaiken EU:n ulkoisen politiikan (esim. kauppa-, turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikan) on oltava yhdenmukaista unionin ihmisoikeuspolitiikan kanssa.

Näytä lisätiedot

ToimivaltaYhteydenotot