Please fill this field

Apie

Sveikinimo kalba

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
EMPL Committee Chair © European Union 2019 - EP
Sveiki apsilankę Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komiteto interneto svetainėje!

EMPL komitetas atsako už užimtumą ir visus socialinės politikos aspektus, įskaitant darbo sąlygas, socialinį saugumą, socialinę įtrauktį ir socialinę apsaugą; laisvą darbuotojų ir pensininkų judėjimą; darbuotojų teises; sveikatos apsaugos ir saugumo priemones darbo vietoje; Europos socialinį fondą; profesinio mokymo politiką, įskaitant profesines kvalifikacijas; socialinį dialogą ir kovą su visų formų diskriminacija darbo vietoje bei darbo rinkoje, išskyrus diskriminaciją dėl lyties. Mes taip pat esame atsakingi už ryšius penkiomis agentūromis: Europos profesinio mokymo plėtros centru (CEDEFOP), Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu (EUROFOUND), Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA), Europos mokymo fondu (ETF) ir naujai sukurta Europos darbo institucija.

Komitetas turi 55 nuolatinius ir tiek pat pavaduojančių narių, kurie atstovauja septynioms Parlamento frakcijoms.

Šioje svetainėje rasite visą reikiamą informaciją apie mūsų veiklą ir naudodamiesi ja galėsite atidžiai sekti mūsų darbą.

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Kontaktai