Tietoa valiokunnista

Tervetulotoivotus

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
EMPL Committee Chair © European Union 2019 - EP
Tervetuloa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan (EMPL) verkkosivustolle.

EMPL-valiokunnan vastuualaan kuuluvat työllisyys ja sosiaalipolitiikan kaikki osa-alueet, kuten työolot, sosiaaliturva, sosiaalinen osallisuus ja suojelu, työntekijöiden ja eläkeläisten vapaa liikkuvuus, työntekijöiden oikeudet, työterveys- ja työturvallisuustoimet, Euroopan sosiaalirahasto, ammatillista koulutusta koskeva politiikka, mukaan lukien ammattipätevyys, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu sekä kaikenlainen syrjintä työssä ja työmarkkinoilla, lukuun ottamatta sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Vastaamme myös suhteista viiteen virastoon, joita ovat Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop), Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound), Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA), Euroopan koulutussäätiö (ETF) ja vasta perustettu Euroopan työvirasto.

Valiokunnassa on 55 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä, jotka edustavat parlamentin seitsemää poliittista ryhmää.

Tältä sivustolta löydät kaikki toimintaamme koskevat tiedot, joiden avulla voit seurata työtämme.

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Yhteydenotot