Please fill this field

O nas

Pozdravne besede

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
EMPL Committee Chair © European Union 2019 - EP
Dobrodošli na spletnem mestu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL).

Odbor EMPL je pristojen za zaposlovanje in vse vidike socialne politike (vključno z delovnimi pogoji, socialno varnostjo, socialno vključenostjo in socialno zaščito), prosti pretok delavcev in upokojencev, pravice delavcev, ukrepe za zdravje in varnost pri delu, Evropski socialni sklad, politiko poklicnega usposabljanja (vključno s poklicnimi kvalifikacijami), socialni dialog ter za vse oblike diskriminacije na delovnem mestu in trgu dela (razen diskriminacije na podlagi spola). Poleg tega smo pristojni za odnose s petimi agencijami: Cedefopom, Eurofoundom, agencijo EU-OSHA, fundacijo ETF in novoustanovljenim Evropskim organom za delo.

Odbor ima 55 članov in prav toliko namestnikov, ki prihajajo iz sedmih političnih skupin Parlamenta.

Na tem spletnem mestu najdete vse ustrezne informacije v zvezi z našimi dejavnostmi, da boste lahko pozorno spremljali naše delo.

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Kontakti