O komisjach

Powitanie

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
EMPL Committee Chair © European Union 2019 - EP
Witamy na stronie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL).

Komisja EMPL odpowiada za politykę zatrudnienia i wszelkie aspekty polityki społecznej, w tym warunki pracy, zabezpieczenie społeczne, włączenie społeczne i ochronę socjalną; swobodny przepływ pracowników i emerytów; prawa pracownicze; środki bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy; Europejski Fundusz Społeczny; politykę w dziedzinie szkolenia zawodowego, w tym kwalifikacje zawodowe; dialog społeczny; wszelkie formy dyskryminacji w miejscu pracy i na rynku pracy z wyjątkiem dyskryminacji ze względu na płeć. Jesteśmy także odpowiedzialni za stosunki z pięcioma agencjami: Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF i nowo powstałym Europejskim Urzędem ds. Pracy.

Komisja składa się z 55 członków i takiej samej liczby zastępców reprezentujących siedem grup politycznych Parlamentu.

Na tej stronie znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat naszej działalności, dzięki którym można dokładnie śledzić prace komisji.

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Lista kontaktów