O výborech

Uvítání

EMPL Chair
Dragoş PÎSLARU © European Union(2022)-European Parliament
Vítejte na internetových stránkách Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL).

Výbor EMPL je příslušný pro politiku zaměstnanosti a pro všechny aspekty sociální politiky, včetně pracovních podmínek, sociálního zabezpečení, sociálního začleňování a sociální ochrany; dále pro volný pohyb pracovníků a důchodců; práva pracovníků; opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti; Evropský sociální fond; politiku odborného vzdělávání včetně odborných kvalifikací; sociální dialog a všechny formy diskriminace jiné než diskriminace na základě pohlaví, ke kterým dochází na pracovišti nebo na trhu práce. Odpovídáme také za vztahy s pěti agenturami: s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound), Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), Evropskou nadací odborného vzdělávání (ETF) a s nově vytvořeným Evropským orgánem pro pracovní záležitosti (ELA).

Výbor má 55 členů a stejný počet náhradníků, kteří zastupují sedm politických skupin Evropského parlamentu.

Na těchto internetových stránkách naleznete všechny relevantní informace související s naší činností, s jejichž pomocí můžete naši práci bedlivě sledovat.

Dragoş PÎSLARU
Ochrana údajů ve výborech

Užitečné dokumenty

Pravomoci a úkoly

Kontaktní údaje

Odkazy