Over de commissies

Welkomstwoord

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
EMPL Committee Chair © European Union 2019 - EP
Welkom op de website van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL).

De commissie-EMPL is verantwoordelijk voor werkgelegenheid en alle aspecten van sociaal beleid, waaronder arbeidsomstandigheden, sociale zekerheid, sociale inclusie en sociale bescherming; het vrije verkeer van werknemers en gepensioneerden; de rechten van werknemers; gezondheids- en veiligheidsmaatregelen op het werk; het Europees Sociaal Fonds; het beroepsopleidingsbeleid, met inbegrip van beroepskwalificaties; de dialoog tussen de sociale partners; en alle vormen van discriminatie op het werk en op de arbeidsmarkt, met uitzondering van discriminatie op grond van geslacht. Wij zijn ook verantwoordelijk voor de betrekkingen met vijf agentschappen: Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF en de onlangs opgerichte ELA.

De commissie telt 55 leden en een even groot aantal plaatsvervangers, die de zeven politieke fracties van het Parlement vertegenwoordigen.

Op deze website treft u alle informatie aan over onze activiteiten, zodat u onze werkzaamheden op de voet kunt volgen.

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ