Πληροφορίες

Καλωσόρισμα

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
EMPL Committee Chair © European Union 2019 - EP
Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL).

Η επιτροπή EMPL είναι αρμόδια για την απασχόληση και για όλες τις πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης, της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής προστασίας· την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των συνταξιούχων· τα δικαιώματα των εργαζομένων· τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας· το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο· την πολιτική στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών προσόντων· τον κοινωνικό διάλογο· και κάθε μορφή διάκρισης στον τόπο εργασίας και στην αγορά εργασίας, με εξαίρεση εκείνες που βασίζονται στο φύλο. Είμαστε επίσης αρμόδιοι για τις σχέσεις με πέντε οργανισμούς: Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης), Eurofound (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας), EU-OSHA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία) , ETF (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα επαγγελματικής κατάρτισης) και τη νεοσύστατη ELA (Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας).

Η επιτροπή έχει 55 μέλη και τον ίδιο αριθμό αναπληρωτών, που εκπροσωπούν επτά πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου.

Σε αυτόν τον ιστότοπο θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες που συνδέονται με τις δραστηριότητές μας, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να παρακολουθείτε στενά τις εργασίες μας.

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Επικοινωνία

Brussels