Please fill this field

O nás

Privítanie

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
EMPL Committee Chair © European Union 2019 - EP
Vitajte na stránkach Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL).

Výbor EMPL je zodpovedný za zamestnanosť a všetky aspekty sociálnej politiky vrátane pracovných podmienok, sociálneho zabezpečenia, sociálneho začlenenia a sociálnej ochrany; voľný pohyb pracovníkov a dôchodcov; práva pracujúcich; bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci; Európsky sociálny fond; politiku odborného vzdelávania vrátane odborných kvalifikácií; sociálny dialóg; a všetky formy diskriminácie na pracovisku a na pracovnom trhu okrem diskriminácie na základe pohlavia. Sme zodpovední aj za vzťahy s piatimi agentúrami: Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF a novovytvoreným ELA.

Výbor má 55 členov a rovnaký počet náhradníkov zastupujúcich sedem politických skupín Parlamentu.

Na týchto stránkach nájdete všetky relevantné informácie súvisiace s našimi aktivitami, čo vám umožní pozorne sledovať našu prácu.

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ