Please fill this field

Om

Velkomst

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
EMPL Committee Chair © European Union 2019 - EP
Velkommen til webstedet for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL).

EMPL-Udvalget er ansvarligt for beskæftigelse og alle aspekter af socialpolitik, herunder arbejdsvilkår, social sikring, social inklusion og social beskyttelse; den frie bevægelighed for arbejdstagere og pensionister; arbejdstagernes rettigheder; foranstaltninger vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen; Den Europæiske Socialfond; erhvervsuddannelsespolitik, herunder faglige kvalifikationer; dialogen mellem arbejdsmarkedets parter; og alle former for forskelsbehandling på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet med undtagelse af forskelsbehandling på grund af køn. Vi har også ansvaret for forbindelserne med fem agenturer: Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF og den nyoprettede europæiske arbejdsmarkedsmyndighed (ELA).

Udvalget har 55 medlemmer og samme antal stedfortrædere, som repræsenterer Parlamentets syv politiske grupper.

På dette websted finder du alle relevante oplysninger i forbindelse med vores aktiviteter således at du kan følge vores arbejde tæt.

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Kontakter