Om

Velkomst

EMPL Chair
Dragoş PÎSLARU © European Union(2022)-European Parliament
Velkommen til webstedet for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL).

EMPL-Udvalget er ansvarligt for beskæftigelse og alle aspekter af socialpolitik, herunder arbejdsvilkår, social sikring, social inklusion og social beskyttelse; den frie bevægelighed for arbejdstagere og pensionister; arbejdstagernes rettigheder; foranstaltninger vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen; Den Europæiske Socialfond; erhvervsuddannelsespolitik, herunder faglige kvalifikationer; dialogen mellem arbejdsmarkedets parter; og alle former for forskelsbehandling på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet med undtagelse af forskelsbehandling på grund af køn. Vi har også ansvaret for forbindelserne med fem agenturer: Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF og den nyoprettede europæiske arbejdsmarkedsmyndighed (ELA).

Udvalget har 55 medlemmer og samme antal stedfortrædere, som repræsenterer Parlamentets syv politiske grupper.

På dette websted finder du alle relevante oplysninger i forbindelse med vores aktiviteter således at du kan følge vores arbejde tæt.

Dragoş PÎSLARU
Nyttige dokumenter

Beføjelser og opgaver

Links