Please fill this field

Par komitejām

Sagaidīšanas uzruna

FEMM Committee Chair FEMM Committee Chair
FEMM Committee Chair © European Union 2019 - EP
Kā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas priekšsēdētaja vēlos sveikt ikvienu mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju.

Es ļoti labi zinu, ka par visu, ko vēlamies sasniegt, ir jācīnās. Turklāt ir jāliek sevi sadzirdēt, bet tas darāms, ļaujot sadzirdēt arī citas balsis. Tiešsaistes dialogs starp mūsu komiteju un sabiedrību dos mums iespēju palielināt pārredzamību un veidot ciešākas savstarpējās saiknes.

Mūsu komiteja zina, ar kādām grūtībām sievietes saskaras — par spīti daudziem panākumiem sieviešu iespēcinātības ziņā. Mūsu vispārējās bažas attiecas uz tādiem aspektiem kā finansiālā nevienlīdzība, proti, darba samaksas dzimumšķirtne, vēršanās pret sieviešu tiesībām, tostarp LGBTIQ tiesībām, nepietiekama sieviešu pārstāvība lēmumu pieņemšanā, vardarbība pret sievietēm un mūsu seksuālās un reproduktīvās veselības tiesības. Mūsu mērķis nav tikai integrēt dzimumu līdztiesības aspektu visās ES politikas jomās. Mēs vēlamies dzimumu līdztiesību padarīt par prioritāti visā ES, jo dzimumu līdztiesība nozīmē labākus tiesību aktus. Lai to panāktu, mums vajadzīga palīdzība, ko sniegtu pilsoniskā sabiedrība un visas organizācijas, kas cīnās par vienādām tiesībām visiem.

Aicinām jūs apmeklēt gan mūsu tīmekļa vietni, gan sociālo mediju kontus, kur atrodamas mūsu ziņas un jaunumi. Veidosim kopā Eiropu, kas piedāvā vienādas iespējas visiem, un cīnīsimies kopā par līdztiesību!

Evelyn Regner
Kontakti

Brussels Strasbourg