Please fill this field

O nas

Pozdravne besede

Pierre Karleskind Pierre Karleskind
PECH Commitee Chair © European Union 2019 - EP

Skupna ribiška politika je ena najbolj celovitih politik Evropske unije. Njen cilj je trajnostno upravljanje ribištva. Ohranjanje ribolovnih virov in morskega okolja mora biti tesno povezano z družbeno-ekonomskim ravnovesjem obalnih skupnosti. Trajnostni ribolov in ribogojstvo sta bistvenega pomena za prehransko varnost Unije. To je izhodišče za delo v Odboru za ribištvo, ki mu imam čast predsedovati. Prednostne naloge v prvem delu mandata so uredba o nadzoru ribištva, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ter izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije.

Odbor bo leta 2021 objavil analizo skupne ribiške politike, ki bo pokazala, kaj že dobro deluje in kaj je treba še izboljšati. Preučil bo tudi izvajanje nekaterih predpisov in se še posvetoval z nosilci panoge. Zastaviti si je treba vprašanje: Ali je sedanja skupna ribiška politika ustrezno pripravljena na reševanje današnjih in jutrišnjih izzivov, povezanih s podnebjem in biotsko raznovrstnostjo?

Potrebujemo skupno ribiško politiko, ki bo usklajena z ambicioznimi cilji evropskega zelenega dogovora. Trudimo se za to!

Pierre Karleskind

Kontakti