Please fill this field

Apie

Sveikinimo kalba

Pierre Karleskind Pierre Karleskind
PECH Commitee Chair © European Union 2019 - EP

Bendra žuvininkystės politika (BŽP) yra viena iš labiausiai integruotų Europos Sąjungos politikos sričių. Jos tikslas – darnus žuvininkystės valdymas. Žvejybos išteklių ir jūrų aplinkos apsauga turi būti neatsiejama nuo pakrančių regionų bendruomenių socialinio ir ekonominio gyvenimo – reikalinga visų šių aspektų pusiausvyra. Siekiant užtikrinti ES apsirūpinimą maistu, būtina tausi žvejyba ir darni akvakultūra. Šiais principais remiamės dirbdami Žuvininkystės komitete, kuriam turiu garbę pirmininkauti. Mūsų prioritetai per pirmąją šios EP kadencijos dalį – Žuvininkystės kontrolės reglamentas, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas ir „Brexit“ reikalai.

2021 m. komitetas paskelbs BŽP analizę, siekdamas nustatyti, kas veiksminga ir ką reikia pakeisti. Atlikdamas šį tiriamąjį darbą Žuvininkystės komitetas taip pat tikrins, kaip įgyvendinami tam tikri teisės aktai, ir konsultuosis su vietos subjektais. Klausimas, kurį sau užduodame, yra toks: ar dabartinės BŽP pakanka, kad būtų išspręstos esamos ir būsimos klimato ir biologinės įvairovės problemos?

Mums reikia tokios BŽP, kuri atitiktų Žaliojo kurso tikslus, ir mes to pasieksime!

Pierre Karleskind

Kontaktai

Brussels Strasbourg