Tietoa valiokunnista

Tervetulotoivotus

Pierre Karleskind Pierre Karleskind
PECH Commitee Chair © European Union 2019 - EP

Yhteinen kalastuspolitiikka (YKP) on yksi Euroopan unionin toimintapolitiikoista, joilla yhdentyminen on syvintä. Sen tavoitteena on kestävä kalastuksenhoito. Kalakantojen ja meriympäristön säilyttämisen on kuljettava käsi kädessä rannikkoalueiden yhteisöjen sosioekonomisen tasapainon kanssa. Kestävää kalastusta ja vesiviljelyä tarvitaan EU:n elintarviketurvan varmistamiseksi. Näiden tavoitteiden hyväksi työskentelemme kalatalousvaliokunnassa, jonka puheenjohtajana minulla on kunnia toimia. Kalastuksenvalvonta-asetus, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto ja brexit ovat prioriteettejamme tämän vaalikauden alkupuoliskolla.

Valiokunta julkaisee vuonna 2021 YKP:tä koskevan analyysin selvittääkseen, miltä osin se on toimiva ja missä on parantamisen varaa. Kalatalousvaliokunta toteuttaa tämän tutkimuksen myös tarkastelemalla tiettyjen lakien täytäntöönpanoa ja kuulemalla alan toimijoita. Meidän on pohdittava seuraavaa kysymystä: antaako nykyinen YKP riittävät valmiudet vastata nykyisiin ja tuleviin ilmastoon ja biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin haasteisiin?

Tarvitsemme yhteisen kalastuspolitiikan, joka sopii yhteen vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden kanssa, ja aiomme laatia sen!

Pierre Karleskind

Yhteydenotot

Brussels Strasbourg