Please fill this field

O nás

Privítanie

Pierre Karleskind Pierre Karleskind
PECH Commitee Chair © European Union 2019 - EP

Spoločná rybárska politika (SRP) je jednou z najintegrovanejších politík Európskej únie. Zameriava sa na trvalo udržateľné riadenie rybárstva. Zachovanie rybolovných zdrojov a morského prostredia musí ísť ruka v ruke so sociálno-ekonomickou rovnováhou spoločenstiev v pobrežných regiónoch. Udržateľný rybolov a akvakultúra sú potrebné na zaistenie potravinovej bezpečnosti Únie. A presne týmito zásadami sa riadime vo Výbore pre rybárstvo, ktorému mám česť predsedať. Počas prvej časti mandátu budú našimi prioritami nariadenie o kontrole rybárstva, Európsky námorný a rybársky fond a brexit.

V roku 2021 výbor uverejní analýzu SRP, ktorej cieľom je zistiť, čo funguje, alebo naopak, čom je ešte potrebné zlepšiť. Súčasťou tejto výskumnej práce Výboru pre rybárstvo bude overenie vykonávania určitých právnych predpisov a konzultácie so subjektmi v teréne. Otázka, ktorú si musíme položiť, je: je súčasná SRP dostatočne vybavená na riešenie výziev v oblasti klímy a biodiverzity dneška a zajtrajška?

Potrebujeme, aby spoločná rybárska politika zodpovedala ambíciám zelenej dohody, a budeme na tom pracovať!

Pierre Karleskind

Kontakty