Please fill this field

Om utskotten

Välkomstord

AGRI Chair Norbert Lins speaking; behind him a European flag AGRI Chair Norbert Lins speaking; behind him a European flag
AGRI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Välkommen till AGRI-utskottet!

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (AGRI) är en viktig aktör i utformningen av den gemensamma jordbrukspolitiken, liksom av politik som rör djurhälsa och djurskydd, växtskydd, kvalitetsprodukter från jordbruket, skogsbruk och trädjordbruk i unionen. Vårt arbete går huvudsakligen ut på att utarbeta betänkanden om lagstiftningsförslag som ska antas i kammaren. Det handlar om lagstiftningsförslag som omfattas av medbeslutandeförfarandet mellan parlamentet och rådet.

Utöver lagstiftningsarbetet övervakar utskottet också genomförandet av den antagna lagstiftningen. I detta sammanhang samarbetar utskottet nära med kommissionen, rådet och andra EU-institutioner och berörda parter.

Utskottet har 48 ordinarie ledamöter och 48 suppleanter som alla är mycket engagerade i arbetet och som ser till att utskottet levererar resultat av hög kvalitet i god tid.

På vår webbplats finns det mängder av information på alla de 24 officiella EU-språken så att du kan följa vårt arbete: dagordningar för sammanträden, direktsändningar på nätet av våra sammanträden, betänkanden och ändringsförslag, ledamöternas profiler och kontaktuppgifter m.m.

Norbert Lins
Ordförande för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Kontakter