Tietoa valiokunnista

Tervetulotoivotus

AGRI Chair Norbert Lins speaking; behind him a European flag AGRI Chair Norbert Lins speaking; behind him a European flag
AGRI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Tervetuloa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan verkkosivustolle!

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta (AGRI) on tärkeä toimija yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) suunnittelussa sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä, maataloustuotteiden laatua, metsätaloutta ja peltometsätaloutta koskevassa unionin politiikassa. Valtaosa työstä on mietintöjen valmistelua täysistuntoa varten. Mietintöjä laaditaan lainsäädäntöehdotuksista, jotka kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteispäätösmenettelyn piiriin.

Lainsäädäntötyönsä lisäksi AGRI-valiokunta seuraa hyväksytyn lainsäädännön täytäntöönpanoa. Tässä se tekee tiivistä yhteistyötä komission, neuvoston ja unionin muiden toimielinten sekä eri sidosryhmien kanssa.

Valiokunnan 48 varsinaista jäsentä ja 48 varajäsentä huolehtivat siitä, että valiokunnan työn tulokset ovat laadukkaita ja valmistuvat ajoissa.

AGRI-valiokunnan verkkosivustolla on paljon tietoa kaikilla unionin 24 virallisella kielellä, muun muassa kokousten esityslistat, suoratoistolähetyksiä kokouksista, mietinnöt ja tarkistukset, jäsenten profiilit ja yhteystiedot. Antoisaa vierailua verkkosivustollamme!

Norbert Lins
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puheenjohtaja
Yhteydenotot

Brussels Brussels