O komisjach

Powitanie

AGRI Chair Norbert Lins speaking; behind him a European flag AGRI Chair Norbert Lins speaking; behind him a European flag
AGRI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Witamy w Komisji AGRI!

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) jest ważnym podmiotem w procesie kształtowania wspólnej polityki rolnej (WPR), a także unijnej polityki w obszarach zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, jakości produktów rolnych, leśnictwa i systemu rolno-leśnego. Większość tej pracy polega na przygotowywaniu sprawozdań dotyczących wniosków ustawodawczych, wchodzących w zakres procedury współdecyzji z udziałem Parlamentu i Rady, które to sprawozdania są następnie przyjmowane na posiedzeniu plenarnym.

Poza pracą ustawodawczą nasza komisja monitoruje także wdrażanie przyjętych przepisów. W tym zakresie współpracuje ściśle z Komisją Europejską, Radą, pozostałymi instytucjami UE i z zainteresowanymi stronami.

Wszystkich 48 członków i 48 zastępców członków komisji, niezwykle zaangażowanych w swoją pracę, dba o to, aby prace komisji były wysokiej jakości i wykonywane w terminie.

Strona internetowa komisji AGRI zawierająca informacje we wszystkich językach urzędowych UE umożliwi Państwu śledzenie naszych prac; znajdują się tam porządki obrad, internetowe transmisje na żywo naszych posiedzeń, sprawozdania i poprawki, profile i dane kontaktowe posłów itp. Miłej lektury!

Norbert Lins
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Lista kontaktów

Brussels Brussels