Senaste dokumenten

Om något av de här dokumenten inte finns på ditt språk, föreslås automatiskt en annan språkversion. I så fall hittar du en ikon med motsvarande språkkod efter titeln på dokumentet. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 1 - 17 - Draft opinion 2020 discharge: General budget of the EU - European Commission EN

07-12-2021 EMPL_AM(2021)700646 PE700.646v01-00 EMPL
Romana TOMC

AMENDMENTS 1 - 23 - Draft opinion Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agencies for the financial year 2020: performance, financial management and control EN

07-12-2021 EMPL_AM(2021)700651 PE700.651v01-00 EMPL
Romana TOMC

PROTOKOLL - Måndagen den 15 november 2021

24-11-2021 CJ21_PV(2021)11-15-1 PE700.467v01-00 EMPL FEMM

FÖRSLAG TILL YTTRANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU, direktiv 2004/109/EG, direktiv 2006/43/EG och förordning (EU) nr 537/2014 vad gäller företagens hållbarhetsrapportering

23-11-2021 EMPL_PA(2021)699174 PE699.174v02-00 EMPL
Kira Marie PETER-HANSEN
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 09-12-2021

Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2021/002 IT/Air Italy - Italien

23-11-2021 EMPL_AL(2021)699295 PE699.295v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ - Talman

Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2021/003 IT/Porto Canale - Italien

23-11-2021 EMPL_AL(2021)699296 PE699.296v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ - Talman

Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2021/004 ES/Aragón automotive - Spanien

23-11-2021 EMPL_AL(2021)700393 PE700.393v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ - Talman

Yttrande över läget för det småskaliga fisket i EU och framtidsutsikter

22-11-2021 EMPL_AL(2021)693810 PE693.810v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ - Talman

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 210 - Utkast till förslag till resolution Sysselsättning och social återhämtning efter pandemin för att ge unga människor i EU makt över sina liv

20-11-2021 EMPL_AM(2021)700455 PE700.455v01-00 EMPL
Dragoş PÎSLARU

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 284 - Förslag till betänkande En ny strategisk EU-ram för arbetsmiljö efter 2020 (inklusive ett bättre skydd för arbetstagare mot exponering för skadliga ämnen, arbetsrelaterad stress och skador från repetitiva rörelser)

17-11-2021 EMPL_AM(2021)699209 PE699.209v02-00 EMPL
Marianne VIND

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan

16-11-2021 EMPL_PA(2021)699120 PE699.120v01-00 EMPL
Romana TOMC
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 07-12-2021

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfriheten för genomförandet av budgeten för EU:s byråer för budgetåret 2020: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll

16-11-2021 EMPL_PA(2021)699131 PE699.131v01-00 EMPL
Romana TOMC
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 07-12-2021

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2020

16-11-2021 EMPL_PA(2021)699139 PE699.139v01-00 EMPL
Romana TOMC
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 07-12-2021

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) för budgetåret 2020

16-11-2021 EMPL_PA(2021)699140 PE699.140v01-00 EMPL
Romana TOMC
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 07-12-2021

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2020

16-11-2021 EMPL_PA(2021)699141 PE699.141v01-00 EMPL
Romana TOMC
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 07-12-2021

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2020

16-11-2021 EMPL_PA(2021)699142 PE699.142v01-00 EMPL
Romana TOMC
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 07-12-2021

PROTOKOLL - Måndagen den 28 juni 2021

11-11-2021 EMPL_PV(2021)06-28-1 PE695.186v01-00 EMPL

PROTOKOLL - Torsdagen den 1 juli 2021

11-11-2021 EMPL_PV(2021)07-01-1 PE695.189v01-00 EMPL

PROTOKOLL - Onsdagen den 14 juli 2021

11-11-2021 EMPL_PV(2021)07-14-1 PE700.404v01-00 EMPL

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över kvinnofattigdom i Europa

10-11-2021 EMPL_PA(2021)699260 PE699.260v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 08-12-2021

Yttrande över ianspråktagande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2021/001 ES/País Vasco Metal

26-10-2021 EMPL_AL(2021)699070 PE699.070v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ - Talman

ÄNDRINGSFÖRSLAG 148 - 425 - Förslag till betänkande Stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete tack vare insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer

20-10-2021 CJ21_AM(2021)699041 PE699.041v01-00 EMPL FEMM
Kira Marie PETER-HANSEN Samira RAFAELA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 426 - 759 - Förslag till betänkande Stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete tack vare insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer

20-10-2021 CJ21_AM(2021)699048 PE699.048v01-00 EMPL FEMM
Samira RAFAELA Kira Marie PETER-HANSEN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 760 - 1090 - Förslag till betänkande Stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete tack vare insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer

20-10-2021 CJ21_AM(2021)699049 PE699.049v01-00 EMPL FEMM
Kira Marie PETER-HANSEN Samira RAFAELA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 56 - Förslag till yttrande En stadga för europeiska gränsöverskridande sammanslutningar och ideella organisationer

20-10-2021 EMPL_AM(2021)699088 PE699.088v01-00 EMPL
Elena LIZZI

PROTOKOLL - Torsdagen den 30 september 2021

15-10-2021 CJ21_PV(2021)09-30-1 PE699.051v01-00 EMPL FEMM

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om en ny strategisk EU-ram för arbetsmiljö efter 2020 (inklusive ett bättre skydd för arbetstagare mot exponering för skadliga ämnen, arbetsrelaterad stress och skador från repetitiva rörelser)

05-10-2021 EMPL_PR(2021)697687 PE697.687v01-00 EMPL
Marianne VIND
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 09-11-2021

PROTOKOLL - Måndagen den 27 september 2021

01-10-2021 EMPL_PV(2021)09-27-1 PE697.643v01-00 EMPL

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022

30-09-2021 EMPL_AD(2021)693759 PE693.759v04-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

YTTRANDE över det europeiska området för utbildning: ett gemensamt helhetsgrepp på utbildning, färdigheter och kompetens

08-09-2021 EMPL_AD(2021)689863 PE689.863v02-00 EMPL
Ilana CICUREL

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council to strengthen the application of the principle of equal pay for equal work or work of equal value between men and women through pay transparency and enforcement mechanisms

02-09-2021 CJ21_PR(2021)693798 PE693.798v01-00 EMPL FEMM
Samira RAFAELA Kira Marie PETER-HANSEN
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 08-10-2021

PROTOKOLL - Måndagen den 14 juni 2021 - Tisdagen den 15 juni 2021

30-08-2021 EMPL_PV(2021)06-14-1 PE693.898v01-00 EMPL

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 83 - Förslag till yttrande Förslag till allmän buädget för Europeiska unionen för budgetår 2022 – Allmän inledning – Utgifter totalt – Allmän inkomstberäkning – Inkomst- och utgiftsberäkning per avsnitt

25-08-2021 EMPL_AM(2021)695324 PE695.324v03-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

PROTOKOLL - Onsdagen den 26 maj 2021 - Torsdagen den 27 maj 2021

16-08-2021 EMPL_PV(2021)05-26-1 PE693.636v01-00 EMPL

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en stadga för europeiska gränsöverskridande sammanslutningar och ideella organisationer

02-08-2021 EMPL_PA(2021)693702 PE693.702v01-00 EMPL
Elena LIZZI
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 06-09-2021

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 248 - Förslag till betänkande Sysselsättning och socialpolitik i euroområdet 2021

15-07-2021 EMPL_AM(2021)695146 PE695.146v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 208 - Förslag till betänkande Demokrati i arbetslivet: ett europeiskt ramverk för arbetstagares rätt till medverkan och översynen av direktivet om ett europeiskt företagsråd

13-07-2021 EMPL_AM(2021)695093 PE695.093v01-00 EMPL
Gabriele BISCHOFF

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022

05-07-2021 EMPL_PA(2021)693759 PE693.759v02-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 15-07-2021

YTTRANDE över skyddet av personer med funktionsnedsättning genom framställningar – erfarenheter

02-07-2021 EMPL_AD(2021)691289 PE691.289v02-00 EMPL
Radan KANEV

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

30-06-2021 EMPL_PR(2021)693912 PE693.912v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 16-07-2021

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 143 - Utkast till förslag till resolution Införandet av ett europeiskt socialförsäkringsnummer med ett personligt arbetstagarkort

29-06-2021 EMPL_AM(2021)695092 PE695.092v01-00 EMPL
Jeroen LENAERS Mounir SATOURI Elżbieta RAFALSKA Nikolaj VILLUMSEN Elena LIZZI Dragoş PÎSLARU Marianne VIND

PROTOKOLL - Torsdagen den 3 juni 2021

23-06-2021 EMPL_PV(2021)06-03-1 PE693.750v01-00 EMPL

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om sysselsättning och socialpolitik i euroområdet 2021

22-06-2021 EMPL_PR(2021)693654 PE693.654v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 14-07-2021

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om demokrati i arbetslivet: ett europeiskt ramverk för arbetstagares rätt till medverkan och översynen av direktivet om ett europeiskt företagsråd

11-06-2021 EMPL_PR(2021)689592 PE689.592v01-00 EMPL
Gabriele BISCHOFF
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 12-07-2021

PROTOKOLL - Måndagen den 7 juni 2021

07-06-2021 EMPL_PV(2021)06-07-1 PE693.841v01-00 EMPL

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 181 - Förslag till yttrande Skyddet av personer med funktionsnedsättning genom framställningar – erfarenheter

02-06-2021 EMPL_AM(2021)693700 PE693.700v01-00 EMPL
Radan KANEV

Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2020/003 DE/GMH Guss - Tyskland

27-05-2021 EMPL_AL(2021)692905 PE692.905v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2020/005 BE/Swissport – Belgien

27-05-2021 EMPL_AL(2021)692906 PE692.906v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2020/004 NL/ KLM - Nederländerna

27-05-2021 EMPL_AL(2021)692907 PE692.907v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2020/007 FI/Finnair - Finland

27-05-2021 EMPL_AL(2021)692913 PE692.913v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+) och om upphävande av förordning (EU) 1296/2013

25-05-2021 EMPL_PR(2021)692979 PE692.979v01-00 EMPL
David CASA