Please fill this field

Senaste dokumenten

Om något av de här dokumenten inte finns på ditt språk, föreslås automatiskt en annan språkversion. I så fall hittar du en ikon med motsvarande språkkod efter titeln på dokumentet. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 11 - 96 - Draft opinion Amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards exceptional additional resources and implementing arrangements under the Investment for growth and jobs goal to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) EN

08-07-2020 EMPL_AM(2020)654059 PE654.059v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

DRAFT OPINION Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards exceptional additional resources and implementing arrangements under the Investment for growth and jobs goal to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) EN

02-07-2020 EMPL_PA(2020)654046 PE654.046v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

Verringerung der Ungleichheiten mit besonderem Augenmerk auf der Erwerbstätigenarmut EN

30-06-2020 EMPL_PR(2020)647047 PE647.047v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund EN

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650398 PE650.398v02-00 EMPL
Mounir SATOURI

OPINION on the implementation of National Roma Integration Strategies: Combating negative attitudes towards people with Romani background in Europe EN

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650564 PE650.564v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 162 - Förslag till yttrande Förstärkning av den inre marknaden: framtiden för den fria rörligheten för tjänster

25-06-2020 EMPL_AM(2020)653868 PE653.868v01-00 EMPL
Marc BOTENGA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 127 - Förslag till yttrande Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik

24-06-2020 EMPL_AM(2020)653864 PE653.864v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en ny strategi för europeiska små och medelstora företag

24-06-2020 EMPL_PA(2020)653907 PE653.907v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

UTKAST TILL BETÄNKANDE om sysselsättning och socialpolitik i euroområdet 2020

22-06-2020 EMPL_PR(2020)653836 PE653.836v01-00 EMPL
Klára DOBREV

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 174 - Förslag till yttrande En ny industristrategi för EU

18-06-2020 EMPL_AM(2020)653758 PE653.758v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

PROTOKOLL - Torsdagen den 11 juni 2020

17-06-2020 EMPL_PV(2020)06-11-1 PE653.815v01-00 EMPL

PROTOKOLL - Måndagen den 15 juni 2020

15-06-2020 EMPL_PV(2020)06-15-1 PE653.819v01-00 EMPL

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en ny industristrategi för EU

09-06-2020 EMPL_PA(2020)652607 PE652.607v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 164 - Förslag till yttrande Genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer: bekämpning av negativa attityder gentemot människor med romsk bakgrund i Europa

04-06-2020 EMPL_AM(2020)652565 PE652.565v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Yttrande i form av en skrivelse över förslaget till förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga

03-06-2020 EMPL_AL(2020)652563 PE652.563v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet

27-05-2020 EMPL_AD(2020)645062 PE645.062v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

FÖRSLAG TILL YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om en ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik

27-05-2020 EMPL_PA(2020)648298 PE648.298v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

Sysselsättningsutskottets rekommendationer avseende förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

26-05-2020 EMPL_AL(2020)650569 PE650.569v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 221 - Förslag till yttrande EU:s strategi för jämställdhet

26-05-2020 EMPL_AM(2020)650655 PE650.655v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

MINUTES - Tuesday, 26 May 2020 EN

26-05-2020 EMPL_PV(2020)05-26-1 PE652.502v01-00 EMPL

MINUTES - Wednesday, 20 May 2020 EN

20-05-2020 EMPL_PV(2020)05-20-1 PE654.030v01-00 EMPL

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förstärkning av den inre marknaden: framtiden för den fria rörligheten för tjänster

19-05-2020 EMPL_PA(2020)647038 PE647.038v01-00 EMPL
Marc BOTENGA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 71 - 230 - Förslag till yttrande Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning

18-05-2020 EMPL_AM(2020)652272 PE652.272v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

ÄNDRINGSFÖRSLAG 231 - 488 - Förslag till yttrande Inrättande av Fonden för en rättvis omställning

18-05-2020 EMPL_AM(2020)652310 PE652.310v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer: bekämpning av negativa attityder gentemot människor med romsk bakgrund i Europa

11-05-2020 EMPL_PA(2020)650564 PE650.564v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 34 - 141 - Förslag till betänkande Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

07-05-2020 EMPL_AM(2020)650650 PE650.650v01-00 EMPL
José GUSMÃO

ÄNDRINGSFÖRSLAG 142 - 242 - Förslag till betänkande Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

07-05-2020 EMPL_AM(2020)650691 PE650.691v01-00 EMPL
José GUSMÃO

PROTOKOLL - Torsdagen den 7 maj 2020

07-05-2020 EMPL_PV(2020)05-07-1 PE650.706v01-00 EMPL

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning

21-04-2020 EMPL_PA(2020)650398 PE650.398v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

03-04-2020 EMPL_PR(2020)648625 PE648.625v01-00 EMPL
José GUSMÃO

PROTOKOLL - Torsdagen den 20 februari 2020

09-03-2020 EMPL_PV(2020)02-20-1 PE648.354v01-00 EMPL

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över EU:s strategi för jämställdhet

06-03-2020 EMPL_PA(2020)646871 PE646.871v01-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

FÖRSLAG TILL STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2021, avsnitt III – kommissionen

25-02-2020 EMPL_PA(2020)647119 PE647.119v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 25 - 148 - Förslag till yttrande Inrättande av reformstödsprogrammet

20-02-2020 EMPL_AM(2020)647142 PE647.142v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

PROTOKOLL - Måndagen den 17 februari 2020

17-02-2020 EMPL_PV(2020)02-17-1 PE648.296v02-00 EMPL

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 448 - Utkast till förslag till resolution EU:s handikappstrategi efter 2020

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646888 PE646.888v02-00 EMPL
José GUSMÃO Katrin LANGENSIEPEN Radka MAXOVÁ Elżbieta RAFALSKA Elena LIZZI Stelios KYMPOUROPOULOS Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Marc ANGEL

ÄNDRINGSFÖRSLAG 17 - 75 - Förslag till betänkande Ändring av beslut nr 573/2014/EU om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646959 PE646.959v02-00 EMPL
Manuel PIZARRO

ÄNDRINGSFÖRSLAG 449 - 465 - Utkast till förslag till resolution EU:s handikappstrategi efter 2020

03-02-2020 EMPL_AM(2020)646989 PE646.989v01-00 EMPL
José GUSMÃO Katrin LANGENSIEPEN Radka MAXOVÁ Elżbieta RAFALSKA Elena LIZZI Stelios KYMPOUROPOULOS Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Marc ANGEL

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 199 - Förslag till betänkande Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2020

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646889 PE646.889v01-00 EMPL
Klára DOBREV

ÄNDRINGSFÖRSLAG 200 - 360 - Förslag till betänkande Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2020

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646977 PE646.977v01-00 EMPL
Klára DOBREV

PROTOKOLL - Tisdagen den 28 januari 2020

28-01-2020 EMPL_PV(2020)01-28-1 PE646.973v01-00 EMPL

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2018

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642927 PE642.927v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2018

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642929 PE642.929v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) för budgetåret 2018

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642931 PE642.931v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2018: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642932 PE642.932v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642933 PE642.933v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) för budgetåret 2018

22-01-2020 EMPL_AD(2020)642930 PE642.930v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

22-01-2020 EMPL_AL(2020)646841 PE646.841v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

PROTOKOLL - Onsdagen den 22 januari 2020 - Torsdagen den 23 januari 2020

22-01-2020 EMPL_PV(2020)01-22-1 PE646.894v01-00 EMPL

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2020

15-01-2020 EMPL_PR(2020)646831 PE646.831v01-00 EMPL
Klára DOBREV

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet

09-01-2020 EMPL_PA(2020)645062 PE645.062v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 573/2014/EU om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna

18-12-2019 EMPL_PR(2019)644984 PE644.984v01-00 EMPL
Manuel PIZARRO

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 17 - Förslag till yttrande Ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) för budgetåret 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644904 PE644.904v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 15 - Förslag till yttrande Ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2018: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644905 PE644.905v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 41 - Förslag till yttrande Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644907 PE644.907v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 22 - Förslag till yttrande Ansvarsfrihet 2018: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644919 PE644.919v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 22 - Förslag till yttrande Ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644922 PE644.922v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 21 - Förslag till yttrande ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) för budgetåret 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644923 PE644.923v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

PROTOKOLL - Onsdagen den 4 december 2019

12-12-2019 EMPL_PV(2019)12-04-1 PE644.903v01-00 EMPL

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2018

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642927 PE642.927v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2018

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642929 PE642.929v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) för budgetåret 2018

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642930 PE642.930v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) för budgetåret 2018

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642931 PE642.931v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ