Please fill this field

Nejnovější dokumenty

Některé z těchto dokumentů nemusí být ve vašem jazyce k dispozici a v tom případě bude automaticky navržena jiná jazyková verze. Pozná se to podle ikony navrhované jazykové verze. (e.g.: FR ).

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union agencies for the financial year 2019: performance, financial management and control EN

25-02-2021 EMPL_AD(2021)660366 PE660.366v02-00 EMPL
Romana TOMC

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2019 - Section III, Commission and executive agencies EN

25-02-2021 EMPL_AD(2021)660377 PE660.377v02-00 EMPL
Romana TOMC

POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on Guidelines for the 2022 Budget - Section III EN

25-02-2021 EMPL_AD(2021)680994 PE680.994v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union for the financial year 2019 - European Training Foundation (ETF) EN

24-02-2021 EMPL_AD(2021)660367 PE660.367v02-00 EMPL
Romana TOMC

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union for the financial year 2019- European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) EN

24-02-2021 EMPL_AD(2021)660374 PE660.374v02-00 EMPL
Romana TOMC

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2019 - European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) EN

24-02-2021 EMPL_AD(2021)660375 PE660.375v02-00 EMPL
Romana TOMC

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2019 - European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) EN

24-02-2021 EMPL_AD(2021)660376 PE660.376v02-00 EMPL
Romana TOMC

MINUTES - Thursday, 1 October 2020 EN

18-02-2021 EMPL_PV(2020)10-01-1 PE658.883v01-00 EMPL

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 113 - Návrh zprávy Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2022 – oddíl III

11-02-2021 EMPL_AM(2021)680917 PE680.917v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ZÁPIS - Čtvrtek, 15. října 2020

10-02-2021 EMPL_PV(2020)10-15-1 PE659.089v01-00 EMPL

NÁVRH ZPRÁVY o spravedlivých pracovních podmínkách, právech a sociální ochraně pracovníků platforem – nové formy zaměstnanosti související s digitálním rozvojem

09-02-2021 EMPL_PR(2021)657498 PE657.498v01-00 EMPL
Sylvie BRUNET

ZÁPIS - Pondělí, 1. února 2021

08-02-2021 EMPL_PV(2021)02-01-1 PE680.869v01-00 EMPL

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 13 - 112 - Návrh zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

05-02-2021 EMPL_AM(2021)680880 PE680.880v01-00 EMPL
Stefania ZAMBELLI

Doporučení výboru EMPL k rozhodnutí o uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací jménem Unie

01-02-2021 EMPL_AL(2021)680832 PE680.832v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 46 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

22-01-2021 EMPL_AM(2021)663079 PE663.079v01-00 EMPL
Romana TOMC

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 18 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

21-01-2021 EMPL_AM(2021)663080 PE663.080v01-00 EMPL
Romana TOMC

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 17 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek (Eurofound)

21-01-2021 EMPL_AM(2021)663081 PE663.081v01-00 EMPL
Romana TOMC

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 14 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA)

21-01-2021 EMPL_AM(2021)663082 PE663.082v01-00 EMPL
Romana TOMC

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 9 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

21-01-2021 EMPL_AM(2021)663083 PE663.083v01-00 EMPL
Romana TOMC

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 28 - Návrh stanoviska Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2019: výkonnost, finanční řízení a kontrola

21-01-2021 EMPL_AM(2021)663084 PE663.084v01-00 EMPL
Romana TOMC

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 251 - Návrh zprávy Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční strategii pro udržitelný růst na rok 2021

21-01-2021 EMPL_AM(2021)663268 PE663.268v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 164 - Návrh stanoviska Příprava digitální budoucnosti Evropy: odstranění překážek fungování jednotného digitálního trhu a lepší využívání umělé inteligence pro evropské spotřebitele

19-01-2021 EMPL_AM(2021)663153 PE663.153v01-00 EMPL
Konstantinos ARVANITIS

STANOVISKO o nových způsobech legální migrace pracovních sil

15-01-2021 EMPL_AD(2021)655901 PE655.901v02-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

10-01-2021 EMPL_PR(2021)661965 PE661.965v02-00 EMPL
Stefania ZAMBELLI

ZÁPIS - Pondělí, 16. listopadu 2020

22-12-2020 EMPL_PV(2020)11-16-1 PE660.454v01-00 EMPL

ZÁPIS - Pondělí, 7. prosince 2020

22-12-2020 EMPL_PV(2020)12-07-1 PE661.970v01-00 EMPL

NÁVRH ZPRÁVY o evropském semestru pro koordinaci hospodářské politiky: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční strategii pro udržitelný růst na rok 2021

21-12-2020 EMPL_PR(2020)662128 PE662.128v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 351 - Návrh zprávy Dopady pravidel EU o volném pohybu pracovníků a služeb: mobilita pracovních sil uvnitř EU jakožto nástroj k přizpůsobení dovedností potřebám trhu práce

18-12-2020 EMPL_AM(2020)662032 PE662.032v01-00 EMPL
Radan KANEV

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 116 - Návrh stanoviska Budoucí rybáři: přilákání nové generace pracovníků do odvětví rybolovu a vytváření zaměstnanosti v pobřežních komunitách

18-12-2020 EMPL_AM(2020)662043 PE662.043v01-00 EMPL
Jarosław DUDA

NÁVRH STANOVISKA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 – Evropská komise

17-12-2020 EMPL_PA(2020)660377 PE660.377v01-00 EMPL
Romana TOMC

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2019: výkonnost, finanční řízení a kontrola

16-12-2020 EMPL_PA(2020)660366 PE660.366v01-00 EMPL
Romana TOMC

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za rozpočtový rok 2019: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

16-12-2020 EMPL_PA(2020)660367 PE660.367v01-00 EMPL
Romana TOMC

NÁVRH STANOVISKA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) na rozpočtový rok 2019

16-12-2020 EMPL_PA(2020)660374 PE660.374v01-00 EMPL
Romana TOMC

NÁVRH STANOVISKA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 - Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)

16-12-2020 EMPL_PA(2020)660375 PE660.375v01-00 EMPL
Romana TOMC

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 – Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

16-12-2020 EMPL_PA(2020)660376 PE660.376v01-00 EMPL
Romana TOMC

NÁVRH STANOVISKA k přípravě digitální budoucnosti Evropy: odstranění překážek fungování jednotného digitálního trhu a lepší využívání umělé inteligence pro evropské spotřebitele

11-12-2020 EMPL_PA(2020)660416 PE660.416v01-00 EMPL
Konstantinos ARVANITIS

ZÁPIS - Pondělí, 30. listopadu 2020 - Úterý, 1. prosince 2020

07-12-2020 EMPL_PV(2020)11-30-1 PE661.926v01-00 EMPL

STANOVISKO k utváření politiky digitálního vzdělávání

04-12-2020 EMPL_AD(2020)657258 PE657.258v02-00 EMPL
Anna ZALEWSKA

STANOVISKO o zvrácení demografických trendů v regionech EU s využitím nástrojů politiky soudržnosti

03-12-2020 EMPL_AD(2020)655690 PE655.690v03-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

ZPRÁVA o silné sociální Evropě pro spravedlivou transformaci

24-11-2020 A9-0233/2020 PE657.413v02-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE
POZM. NÁVRHY

NÁVRH STANOVISKA Budoucí rybáři: přilákání nové generace pracovníků do odvětví rybolovu a vytváření zaměstnanosti v pobřežních komunitách

20-11-2020 EMPL_PA(2020)658780 PE658.780v01-00 EMPL
Jarosław DUDA

ZÁPIS - Úterý, 10. listopadu 2020

13-11-2020 EMPL_PV(2020)11-10-1 PE660.304v01-00 EMPL

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 – 191 - Návrh usnesení Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost

12-11-2020 EMPL_AM(2020)660247 PE660.247v01-00 EMPL
Anna ZALEWSKA Elena LIZZI Dragoș PÎSLARU Lina GÁLVEZ MUÑOZ Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Eugenia RODRÍGUEZ PALOP Kim VAN SPARRENTAK

NÁVRH ZPRÁVY o dopadech pravidel EU o volném pohybu pracovníků a služeb: mobilita pracovních sil uvnitř EU jakožto nástroj k přizpůsobení dovedností potřebám trhu práce

09-11-2020 EMPL_PR(2020)660195 PE660.195v01-00 EMPL
Radan KANEV

ZÁPIS - Středa, 28. října 2020 - Čtvrtek, 29. října 2020

28-10-2020 EMPL_PV(2020)10-28-1 PE660.183v01-00 EMPL

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 257 - Návrh zprávy Provádění směrnice Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením

23-10-2020 EMPL_AM(2020)659020 PE659.020v01-00 EMPL
Katrin LANGENSIEPEN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 300 - 505 - Návrh zprávy Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci

22-10-2020 EMPL_AM(2020)659082 PE659.082v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 299 - Návrh zprávy Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci

21-10-2020 EMPL_AM(2020)658882 PE658.882v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 158 - Návrh stanoviska Utváření politiky digitálního vzdělávání

21-10-2020 EMPL_AM(2020)659046 PE659.046v01-00 EMPL
Anna ZALEWSKA

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti

16-10-2020 EMPL_AD(2020)655646 PE655.646v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

STANOVISKO k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021

09-10-2020 EMPL_AD(2020)654005 PE654.005v03-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 300 - Návrh zprávy Starý kontinent stárne – možnosti a výzvy spojené s politikou stárnutí po roce 2020

09-10-2020 EMPL_AM(2020)658865 PE658.865v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 301 - 579 - Návrh zprávy Starý kontinent stárne – možnosti a výzvy spojené s politikou stárnutí po roce 2020

09-10-2020 EMPL_AM(2020)658923 PE658.923v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

STANOVISKO k nové strategii pro evropské malé a střední podniky

06-10-2020 EMPL_AD(2020)653907 PE653.907v02-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

STANOVISKO k posílení jednotného trhu: budoucnost volného pohybu služeb

02-10-2020 EMPL_AD(2020)647038 PE647.038v02-00 EMPL
Marc BOTENGA

Postoj k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors).

01-10-2020 EMPL_AL(2020)658729 PE658.729v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro technickou podporu

30-09-2020 EMPL_AD(2020)655645 PE655.645v03-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

NÁVRH ZPRÁVY o silné sociální Evropě pro spravedlivou transformaci

28-09-2020 EMPL_PR(2020)657413 PE657.413v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

NÁVRH ZPRÁVY o provádění směrnice Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením

24-09-2020 EMPL_PR(2020)657235 PE657.235v01-00 EMPL
Katrin LANGENSIEPEN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 145 - Návrh stanoviska Nové způsoby legální migrace pracovních sil

23-09-2020 EMPL_AM(2020)657374 PE657.374v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA